Изборник Затворити

НОВОСТИ

СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Правилник о упису синдиката у регистар преузмите ОВДЕ.

ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије доставља се:

 • Захтев за упис
 • Одлука о оснивању
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Приступнице
 • Фотокопију личне карте председника (очитана л.к.)
 • Такса од 530,00 динара на рачун број 840-742221843-57

Позив на број: 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републлике Србије

Синдикат управе Србије подноси документацију (коју достављају председници синдиката) за упис синдикалне организације Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и уз то доставља потврду о припадности синдикату и Статут Синдиката управе Србије.

Обрасце попунити штампаним словима и доставити на адресу: Синдикат управе Србије, Трг Николе Пашића бр. 5 11000 БЕОГРАД

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

УВЕРЕЊЕ О ПОДАЦИМА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА

Синдикална организација којој је потребно уверење о подацима уписаним у регистар синдиката –  Синдикату управе доставља следеће:

 1. Захтев за издавање уверења који мора да садржи:

·         тачан назив синдикалне организације, седиште и адресу

·         број решења о упису синдикалне организације у Регистар синдиката и редни број под којим је регистрована синдикална организација

·         Податке председника Синдикалне организације /Име и презиме, ЈМБ, бр. л.к. и број телефона за контакт/

2. Kопију постојећег уверења /решења/ о упису синдикалне организације у Регистар синдиката (из Министарства)

3. Tаксу од 410,00 динара, на рачун број: 840-742221843-57 / позив на број 97 50-016/, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије.

ПРОМЕНA ПОДАТАКА /назива организације синдиката или седишта

 • Захтев за промену података подносите Синдикату управе Србије.
 • Синдикат управе Србије подноси захтев Министарству рада за промену података уз потврду да сте чланови нашег Синдиката.
 • Министарство рада издаје решење и прослеђује Синдикату управе.

Синдикату управе Србије  доставити :

 • Захтев за упис промене података /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Одлуку о промени података (назива, седишта) /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Изјаву о нивоу оснивања
 • Изјаву о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације /обавезно уписати ко вам је послодавац/ оверити печатом и потписати
 • Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
 • Фотокопију личне карте председника
 • Копију уплаћене таксе од 530,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 50-016 , сврха Републичке административне таксе, Корисник : Буџет Републике Србије

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА ИЛИ ПРОМЕНУ СЕДИШТА СИНДИКАТА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ

ПРОМЕНA ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Записник са Одлуком о избору председника организације Синдиката;
 • Копију решења о упису организације синдиката;
 • Копију личне карте председника (са свим подацима).

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Захтев за брисање
 • Одлуку о престанку рада организације синдиката
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Потврда о припадању
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Фотокопија решења о упису синдикалне организације у регистар
 • Такса од 530,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, Сврха – Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републике Србије

ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

Упутство за попуњавање уплатница за синдикате и удружења послодаваца можете преузети ОВДЕ.

Н О В О С Т И

Израда Посебних колективних уговора

Синдикат управе Србије је ургирао да отпочну преговори за израду нових посебних колективних уговора за државне органе и локалне управе Србије. Први радни састанак биће…

ОПШИРНИЈЕ

Штрајк у Републичком геодетском заводу

Јединствена организација Синдиката Републичког геодетског завода је донела Одлуку о ступању у штрајк запослених од 12.12.2018. године до испуњења захтева. Обавештење за јавност, Одлуку и…

ОПШИРНИЈЕ
Семинар чланица са комесаром Европске уније Јоханесом Ханом у Бечу 6.12.2018. године

Семинар чланица са комесаром Европске уније Јоханесом Ханом у Бечу 6.12.2018. године

На Семинару Еурофедопа учешће је узео председник Синдиката Управе Србије Његош Потежица и образлагао питања: Владавина права Учешће Синдиката у реформи јавне администрације Информацију са …

ОПШИРНИЈЕ

ПРОЈЕКАТ „RIGHTS AT WORK, WORK ON RIGHTS“

Чланови Секције младих Синдиката управе Србије ће учествовати у реализацији Пројекта  „RIGHTS AT WORK, WORK ON RIGHTS“ у току 2019. године. Председник Синдиката управе  Србије…

ОПШИРНИЈЕ

Дана 14.12.2018. године у Београду се одржава четврта Конференција Секције младих Савеза самосталних синдиката Србије. Учешће у раду Конференције ће узети и представници Секције младих…

ОПШИРНИЈЕ
ИНФОРМАЦИЈА са састанка у Министарству финансија одржаног 31.10.2018. године

ИНФОРМАЦИЈА са састанка у Министарству финансија одржаног 31.10.2018. године

На захтев Синдиката управе Србије одржан је састанак у Министарству финансија на коме су учествовали председник Синдиката управе Србије Његош Потежица, председник Савеза самосталних синдиката…

ОПШИРНИЈЕ
УСЛЕДИО ПОЗИВ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

УСЛЕДИО ПОЗИВ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

Председник Синдиката управе Србије Његош Потежица и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић данас разговарају са Министром финансија о Захтевима Синдиката.

ОПШИРНИЈЕ
Обавештење

Обавештење

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање бр. 119-01-00452/2018-18/50 од 12.10.2018. године Синдикат…

ОПШИРНИЈЕ
Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе

Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе

Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе можете преузети овде. У најави је одржавање седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе…

ОПШИРНИЈЕ
0
Чланова Синдиката управе Србије

Л И Н К О В И