Изборник Затворити

НОВОСТИ

СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Правилник о упису синдиката у регистар преузмите ОВДЕ.

ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије доставља се:

 • Захтев за упис
 • Одлука о оснивању
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Приступнице
 • Фотокопију личне карте председника (очитана л.к.)
 • Такса од 550,00 динара на рачун број 840-742221843-57

Позив на број: 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републлике Србије

Синдикат управе Србије подноси документацију (коју достављају председници синдиката) за упис синдикалне организације Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и уз то доставља потврду о припадности синдикату и Статут Синдиката управе Србије.

Обрасце попунити штампаним словима и доставити на адресу: Синдикат управе Србије, Трг Николе Пашића бр. 5 11000 БЕОГРАД

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

УПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ обрасци

УВЕРЕЊЕ О ПОДАЦИМА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА

obrazac_potvrde_upis_u-registar

1. Синдикална организација којој је потребан препис решења о упису у регистар Министарства за рад –  Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања /Београд, Немањина 22-26/ доставља попуњен, потписан и оверен печатом образац потврде као и 

2. Kопију постојећег уверења /решења/ о упису синдикалне организације у Регистар синдиката (из Министарства)

3. Копију уплаћене таксе у износу од 420,00 динара, на рачун број: 840-742221843-57 / позив на број 97 50-016/, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије.

Након добијања преписа о упису исти достављате Синдикату управе Србије уз очитану личну карту председника синдикалне организације како би Синдикат управе Србије могао да Вам изда овлашћење за лице које заступа и представља синдикалну организацију јер ће Вам то тражити банка у којој имате рачун.

Потврда се издаје у року од 10 дана, уколико је не добијете можете проверити путем телефона Министарства рада 011 363 1877

За сва додатна питања можете се обратити Синдикату управе Србије путем мејла sindikatuprave@gmail.com или путем телефона 011 3335-145, 069/5251-350 

ПРОМЕНA ПОДАТАКА /назива организације синдиката или седишта

 • Захтев за промену података подносите Синдикату управе Србије.
 • Синдикат управе Србије подноси захтев Министарству рада за промену података уз потврду да сте чланови нашег Синдиката.
 • Министарство рада издаје решење и прослеђује Синдикату управе.

Синдикату управе Србије  доставити :

 • Захтев за упис промене података /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Одлуку о промени података (назива, седишта) /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Изјаву о нивоу оснивања
 • Изјаву о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације /обавезно уписати ко вам је послодавац/ оверити печатом и потписати
 • Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
 • Фотокопију личне карте председника
 • Копију уплаћене таксе од 550,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 50-016 , сврха Републичке административне таксе, Корисник : Буџет Републике Србије

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА ИЛИ ПРОМЕНУ СЕДИШТА СИНДИКАТА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

ОБРАСЦИ ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА

ПРОМЕНA ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Записник са Одлуком о избору председника организације Синдиката;
 • Копију решења о упису организације синдиката;
 • Копију личне карте председника (са свим подацима).

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Захтев за брисање
 • Одлуку о престанку рада организације синдиката
 • Изјава о нивоу оснивањa
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Фотокопија решења о упису синдикалне организације у регистар
 • Такса од 550,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, Сврха – Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републике Србије

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ обрасци

 

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

 

 1. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС У РЕГИСТАР 550,00
 2. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТАР 550,00
 3. ПО ЗАХТЕВУ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА 550,00
 4. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УВЕРЕЊА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА 420,00

 

 • Такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57

позив на број 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе

Корисник: Буџет Републлике Србије

 

Н О В О С Т И

СИНДИКАТИ НЕ ПОТПАДАЈУ ПОД ОБАВЕЗУ ПЛАЋАЊА ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ

СИНДИКАТИ НЕ ПОТПАДАЈУ ПОД ОБАВЕЗУ ПЛАЋАЊА ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ

SINDIKATI NE POTPADAJU PODOBAVEZU PLAĆANJA EKOLOŠKE TAKSE Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom saopštila je, nakon obavlјenih konsultacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine, da su… ...
Комисија за припрему и спровођење поновних избора заказана за 25.9.2020. године

Комисија за припрему и спровођење поновних избора заказана за 25.9.2020. године

На II проширеној седници Републичког одбора Синдиката управе Србије формирана је Комисија за припрему и спровођење поновних избора за чланове Републичког одбора Синдиката управе, председника… ...
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УРЕДБЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УРЕДБЕ

Захтев упућен председници Владе Републике Србије у вези Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину – којим изменама и допунама ће… ...

ОДЛАГАЊЕ 46.-их РСИ

Обавештавамо Вас да је на данашњој седници донета Одлука да се Сусрети Синдиката управе Србије одложе. Свако одступање или непоштовање мера нас удаљава од циља… ...
ОБАВЕШТЕЊЕ 46.-РСИ

ОБАВЕШТЕЊЕ 46.-РСИ

Поштовани,Синдикат управе Србије захтевао је од даваоца услуга Хотела „Јуниор“ – Брзеће информацију о ситуацији за одржавање радничко спортских сусрета који су планирани од 23.9.… ...
КОРОНА И ДАЉЕ ….

КОРОНА И ДАЉЕ ….

Будимо одговорни! Верујемо у вас и верујемо да ћемо сви заједно успети ако будемо само мало дисциплиновани и одговорни, према нашим најмлађима, али и старијима.… ...
LJUBISAV ORBOVIĆ ponovo izabran za predsednika Saveza samostalnih Sindikata Srbije

LJUBISAV ORBOVIĆ ponovo izabran za predsednika Saveza samostalnih Sindikata Srbije

Izborom predsednika, članova organa i usvojenim dokumentima, XVI Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije završio je sa radom. Sa Kongresa, kojem je prisustvovalo 296 delegata, kao… ...
ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК

ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК

Дана 15.6.2020. године одржане је Трећи Конгрес Синдиката управе Србије. За председника Синдиката је поново изабран досадашњи председник Његош Потежица. На Конгресу су изабрани чланови… ...
Радничко спортски сусрети одржаће се у периоду од 23.9.-27.9.2020. године на Копаонику – Хотел „Јуниор“ Брзеће

Радничко спортски сусрети одржаће се у периоду од 23.9.-27.9.2020. године на Копаонику – Хотел „Јуниор“ Брзеће

Председништво Синдиката управе Србије на седници одржаној 5. јуна 2020. године донело је Одлуку да се Сусрети одрже у периоду од 23.9. – 27.9. 2020.… ...
КОНГРЕС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАН 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

КОНГРЕС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАН 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Председништво Савеза самосталних синдиката Србије донело је Одлуку да Шеснаести Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије буде одржан 30. јуна 2020. године. ...
Потписан Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе и Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за државне органе у Влади Републике Србије

Потписан Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе и Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за државне органе у Влади Републике Србије

Поштовани чланови Синдиката! Закључком Владе 05 Број 53-3008/2020-2 („Службени гласник РС”, број 50/20), препоручује се послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду… ...

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Данас су усвојене следеће мере: сви запослени у потпуности морају поштовати одлуке о ванредном стању и мере Владе Републике Србије; дана 17.3.2020. године на седници… ...

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ

Великим залагањем Одбора Јединствене организације Синдиката Републичког фонда за здравствено осигурање и социјалних партнера 10.2.2020. године потписан је Колективни уговор, којим су повећана права запослених… ...

Иницијатива Синдиката управе Србије

Поводом Иницијативе Синдиката управе Србије за разговор са министром финансија за утврђивање нове основице за исплату зарада запослених обавештавамо Вас о следећем: Разговори са министром… ...

ПОТПИСАНИ ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Синдикат управе Србије, Синдикат правосуђа, СОПОС и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић су 30.5.2019. године потписали Посебан колективни уговор за државне органе.… ...

НОВИ САСТАНАК 21.5.2019

У циљу коначног усаглашавања одредби Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за локалне управе Србије заказан је нови састанак председника Синдиката… ...

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА СА МИНИСТРОМ

У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак коме су присуствовали министар Бранко Ружић, помоћник министра Ивана Савићевић са сарадницима, председник Синдиката управе… ...

ЗАКАЗАН САСТАНАК У ВЕЗИ ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА

На састанку Министра државне управе и локалне самоуправе и председнице Владе Републике Србије одржаном 13.5.2019. године по питању одредби Посебних колективних уговора за државне органе… ...

ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС МОРАЈУ БИТИ У ПКУ

Председништво упутило допис ресорном Министарству… ...

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА ОКО УСАГЛАШАВАЊА НОВИХ ПКУ

Записници са одржаних преговора одржаних 23. априла 2019. године ...

ДАНАС КОНСУЛТАЦИЈЕ МИНИСТАРА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић обавестио је председника Синдиката Његоша Потежицу, да ће се данас у 16 часова одржати консултације Министра за… ...

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Што се тиче поступка статуса Посебних колективних уговора обавештавамо Вас да је председник Синдиката ургирао за брже прибављање мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и… ...

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Одбор за израду Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за локалне управе упутио је текст оба уговора Министарству финансија и Одбору… ...

Донета Одлука да се 45.-и Сусрети Синдиката управе Србије одрже у Сокобањи преузмите ...

Израда Посебних колективних уговора

Синдикат управе Србије је ургирао да отпочну преговори за израду нових посебних колективних уговора за државне органе и локалне управе Србије. Први радни састанак биће… ...

Штрајк у Републичком геодетском заводу

Јединствена организација Синдиката Републичког геодетског завода је донела Одлуку о ступању у штрајк запослених од 12.12.2018. године до испуњења захтева. Обавештење за јавност, Одлуку и… ...
Семинар чланица са комесаром Европске уније Јоханесом Ханом у Бечу 6.12.2018. године

Семинар чланица са комесаром Европске уније Јоханесом Ханом у Бечу 6.12.2018. године

На Семинару Еурофедопа учешће је узео председник Синдиката Управе Србије Његош Потежица и образлагао питања: Владавина права Учешће Синдиката у реформи јавне администрације Информацију са … ...

ПРОЈЕКАТ „RIGHTS AT WORK, WORK ON RIGHTS“

Чланови Секције младих Синдиката управе Србије ће учествовати у реализацији Пројекта  „RIGHTS AT WORK, WORK ON RIGHTS“ у току 2019. године. Председник Синдиката управе  Србије… ...

Дана 14.12.2018. године у Београду се одржава четврта Конференција Секције младих Савеза самосталних синдиката Србије. Учешће у раду Конференције ће узети и представници Секције младих… ...
ИНФОРМАЦИЈА са састанка у Министарству финансија одржаног 31.10.2018. године

ИНФОРМАЦИЈА са састанка у Министарству финансија одржаног 31.10.2018. године

На захтев Синдиката управе Србије одржан је састанак у Министарству финансија на коме су учествовали председник Синдиката управе Србије Његош Потежица, председник Савеза самосталних синдиката… ...
УСЛЕДИО ПОЗИВ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

УСЛЕДИО ПОЗИВ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

Председник Синдиката управе Србије Његош Потежица и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић данас разговарају са Министром финансија о Захтевима Синдиката. ...
Обавештење

Обавештење

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање бр. 119-01-00452/2018-18/50 од 12.10.2018. године Синдикат… ...
Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе

Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе

Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе можете преузети овде. У најави је одржавање седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе… ...
НАЦРТ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

НАЦРТ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

НАЦРТ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗТИ ОВДЕ. ...
Синдикат управе Србије упутио захтеве Министарству финансија

Синдикат управе Србије упутио захтеве Министарству финансија

Из кабинета Министра Министарства финансија захвалили су се на упућеном допису. ДОПИС МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.   ...
Извештај са седнице Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе

Извештај са седнице Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе

По налогу председника Синдиката управе Србије, представници Синдиката су присуствовали седници Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе (у даљем тексту: ПКУ),… ...
Разматрана Радна верзија Нацрта Закона о раду преко агенција за привремено запошљавање

Разматрана Радна верзија Нацрта Закона о раду преко агенција за привремено запошљавање

На данашњој седници Председништва разматрана је Радна верзија Нацрта Закона о раду преко агенција за привремено запошљавање. НАЦРТ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАКОНА О РАДУ ПРЕКО АГЕНЦИЈА… ...
Европска конфедерација Синдиката обележава СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Европска конфедерација Синдиката обележава СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Европска конфедерација Синдиката обележава СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА коме се придружио Савез Самосталних Синдиката Србије одржавањем седнице Председништва Синдиката.           ...
Синдикат управе Србије први пут узео учешће на Сусретима Синдиката управе Југоисточне Европе

Синдикат управе Србије први пут узео учешће на Сусретима Синдиката управе Југоисточне Европе

Синдикат управе Србије је први пут узео учешће на Сусретима Синдиката управе Југоисточне Европе који су ове године одржани у Неуму од 20.09. до 23.09.2018.… ...
Важно саопштење

Важно саопштење

Поштоване колеге, достављамо вам Предлог разврставања генеричких радних места који смо добили од Министарства државне управе и локалне самоуправе па вас с тога молимо да… ...
Нацрти закона

Нацрти закона

Нацрт Закона о платама државних службеника и намештеника, као и Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима можете преузети испод: НАЦРТ ЗАКОНА… ...
Одржана синдикална “Летња школа”

Одржана синдикална “Летња школа”

Под покровитељством Фонда за западни Балкан Синдикат управе Републике Српске у партнерству са Синдикатом управе Србије, Синдикатом управе и правосуђа Македоније и Синдикатом управе и… ...
Извештај о раду Синдиката управе Србије у оквиру Радне групе за израду Нацрта Закона

Извештај о раду Синдиката управе Србије у оквиру Радне групе за израду Нацрта Закона

Извештај о раду Синдиката управе Србије у оквиру Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта Закона… ...
Нацрти закона

Нацрти закона

Нацрт Закона о платама државних службеника и намештеника, као и Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима можете преузети испод: НАЦРТ ЗАКОНА… ...
Његош Потежица говорио на међународном скупу синдиката у Бечу

Његош Потежица говорио на међународном скупу синдиката у Бечу

На међународном скупу синдиката одржаном од 21. – 24. јуна 2018. године у Бечу, председник Синдиката управе Србије г-дин Његош Потежица говорио је на тему… ...
Обавештење

Обавештење

Поштовани чланови синдиката, старешине органа, стручне службе и запослени. Молимо вас да све предлоге, примедбе, мишљења и сугестије на Измене и допуне Закона о државним… ...
115 година постојања СССС – „27. април“

115 година постојања СССС – „27. април“

На свечаној седници поводом 115 година постојања СССС, традиционално су уручена највиша признања Савеза самосталних синдиката Србије – „27. април“. Добитник признања, између осталих је… ...
Нацрт закона о штрајку

Нацрт закона о штрајку

Нацрт закона о штрајку можете погледати овде.   ...
Усвајање измена и допуна анекса ПКУ за државне органе

Усвајање измена и допуна анекса ПКУ за државне органе

Јуче су одбори Владе Републике Србије разматрали анекс и предложили да се на данашњој седници Владе Републике Србије усвоји. Очекује се позив за хитно потписивање. ...
Решење о потписаном ПКУ

Решење о потписаном ПКУ

Решење можете погледати овде. ...
Састанак у ресорном министарству на захтев Синдиката управе Србије

Састанак у ресорном министарству на захтев Синдиката управе Србије

Поводом захтева Синдиката управе Србије за решавање материјалног статуса запослених у Републичком фонду здравственог осигурања и Националној служби за запошљавање данас ће бити одржан састанак… ...
Потписан споразум

Потписан споразум

Потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе и Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне… ...
Потписан Посебан колективни уговор за запослене у управи

Потписан Посебан колективни уговор за запослене у управи

Београд, 15. март 2018. године – Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић потписао је данас са представницима синдиката запослених у управи Посебан колективни… ...
Потписивање продуженог дејства посебног колективног уговора за државне органе и измена и допуна посебног колективног уговора за државне органе

Потписивање продуженог дејства посебног колективног уговора за државне органе и измена и допуна посебног колективног уговора за државне органе

Потписивање продуженог дејства посебног колективног уговора за државне органе и измена и допуна посебног колективног уговора за државне органе заказано је 15.3.2018. године. Нацрт измена… ...
Организовање 44.-тих Сусрета Синдиката

Организовање 44.-тих Сусрета Синдиката

На седници Републичког одбора Синдиката управе Србије одржаној 8. 3. 2018. године разматране су приспеле понуде за организовање 44.-их Сусрета Синдиката и од више понуда… ...
Обавештење о преговорима за посебан колективни уговор за запослене у локалним управама Србије

Обавештење о преговорима за посебан колективни уговор за запослене у локалним управама Србије

Извештај са састанка радне групе за измену и допуну анекса ПКУ можете погледати овде.     ...
Министарство управе и локалне самоуправе – Госпођа Ивана Савићевић

Министарство управе и локалне самоуправе – Госпођа Ивана Савићевић

Примедбе на текст Посебног колективног уговора за државне органе можете погледати овде. ...
 Анекс ПКУ од стране радне групе са предложеним изменама и допунама

 Анекс ПКУ од стране радне групе са предложеним изменама и допунама

Извештај са састанка радне групе за измену и допуну анекса одржане дана 30.1.2018. године као и обједињени предлог можете погледати:  Извештај радне групе  Обједињени предлог… ...
Саопштење

Саопштење

У складу са договором постигнутим на састанаку одржаном дана 29.012018.године, представника ресорних министарстава Владе Републике Србије са представницима репрезентативних синдиката који су основани за територију… ...
Записник са заједничке седнице одбора за праћење примене ПКУ за државне органе и одбора за праћење примене анекса ПКУ за државне органе

Записник са заједничке седнице одбора за праћење примене ПКУ за државне органе и одбора за праћење примене анекса ПКУ за државне органе

Записник са заједничке седнице одбора за праћење примене ПКУ за државне органе и одбора за праћење примене анекса ПКУ за државне органе можете погледати овде. ...
Састанак Одбора за праћење примене Анекса ПКУ

Састанак Одбора за праћење примене Анекса ПКУ

Поштоване колеге, Састанак Одбора за праћење примене Анекса ПКУ за државне органе одржаће се у уторак 30. јануара 2018. године, у просторијама Министарства државне управе… ...
Обавештење

Обавештење

Поштоване колеге, Поводом даљих преговора за закључивање измена и допуна Анекса ПКУ за државне органе, обавештавамо вас да ће се наредни састанак одржати у петак… ...
Посебан колективни уговор за државне органе

Посебан колективни уговор за државне органе

Овлашћење за ПКУ ПКУ за државне органе ...
Обавештење

Обавештење

Састанак Одбора за праћење примене Посебних колективних уговора за државне органе и локалне управе Србије ће се одржати у Министарству државне управе и локалне самоуправе… ...
Синдикат управе Србије одржао је седнице

Синдикат управе Србије одржао је седнице

Синдикат управе Србије одржао је седнице:  Председништва Синдиката управе Србије  Републичког одбора Синдиката Статутарног одбора Синдиката и Надзорног одбора Синдиката На којима је усвојен Извештај… ...
 Народна Скупштина Републике Србије на заседању 14.12.2017. године усвојила је следеће законе

 Народна Скупштина Републике Србије на заседању 14.12.2017. године усвојила је следеће законе

 Народна Скупштина Републике Србије на заседању 14.12.2017. године усвојила је: ЗАКОН О БУЏЕТУ РС ЗА 2018. ГОДИНУ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РС ЗА… ...
Састанак Колегијума Савеза самосталних синдиката Србије

Састанак Колегијума Савеза самосталних синдиката Србије

На састанку Колегијума Савеза самосталних синдиката Србије одржаном 4.12.2017. године председник Синдиката управе Србије Његош Потежица је изричито захтевао да се реагује на неправду према… ...
Допис: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-ђа, Ана Брнабић – председник, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Г-дин, Душан Вујовић – министар

Допис: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-ђа, Ана Брнабић – председник, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Г-дин, Душан Вујовић – министар

Допис: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-ђа, Ана Брнабић – председник МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Г-дин, Душан Вујовић – министар Допис можете погледати овде. ...
Предлог Закона о буџету за 2018. годину и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Предлог Закона о буџету за 2018. годину и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Влада Републике Србије на седници одржаној 30.11.2017. године усвојила је и упутила Народној Скупштини Републике Србије Предлог Закона о буџету за 2018. годину и Предлог… ...
Најновија верзија Закона о платама службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе

Најновија верзија Закона о платама службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе

Најновија верзија Закона о платама службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе. Закон о платама службеника и намештеника у органима Аутономне… ...
У дневном листу Политика објављен је чланак под насловом „Забрана запошљавања у јавном сектору остаје на снази и догодине“

У дневном листу Политика објављен је чланак под насловом „Забрана запошљавања у јавном сектору остаје на снази и догодине“

Веће плате и пензије, капитални издаци увећани 34 милијарде динара, смањени трошкови по основу камата, веће субвенције пољопривредницимаВлада Србије усвојила је јуче предлог буџета за… ...
Према незваничним информацијама обавештени смо да је Министарство финансија одређен број захтева Синдиката управе уважио

Према незваничним информацијама обавештени смо да је Министарство финансија одређен број захтева Синдиката управе уважио

Према незваничним информацијама обавештени смо да је Министарство финансија одређен број захтева Синдиката управе уважио. Захтеви који су уважени можете погледати овде ...
Саопштење

Саопштење

На предлог Синдиката одржан је 14.11.2017. године састанак Председништва Синдиката управе Србије са ресорним министром државне управе и локалне самоуправе са сарадницима, поводом упућених захтева… ...
Обавештење: Председништво Синдиката управе Србије обавиће разговоре са министром за државну управу и локалну самоуправу дана 14.11.2017. године у ресорном Министарству.

Обавештење: Председништво Синдиката управе Србије обавиће разговоре са министром за државну управу и локалну самоуправу дана 14.11.2017. године у ресорном Министарству.

Председништво Синдиката управе Србије обавиће разговоре са министром за државну управу и локалну самоуправу дана 14.11.2017. године у ресорном Министарству. ...
Обавештење

Обавештење

Поводом иницијативе за повећање зарада запослених у државним органима и локалним управама Србије упућене председнику Републике Србије, председнику Владе Републике Србије и министрима финансија и… ...
Обавештење

Обавештење

У петак, 3. новембра са почетком у 13 часова у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе одржаће се састанак Одбора за праћење примене Анекса… ...
Саопштење

Саопштење

Дана 21.9.2017. године одржане је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе на коме су присуствовали Бранко Ружић – министар, Ивана Савићевић и Саша… ...
Допис

Допис

РЕПУБЛИКА СРБИЈА : Г-дин,Александар Вучић председник ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: Г-ђа, Ана Брнабић – председник МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Г-дин, Бранко Ружић – министар… ...
Обавештење

Обавештење

Обавештење ...
Термин јавне расправе „Представљање и дискусија о нацрту закона о запосленима у јавним службама“

Термин јавне расправе „Представљање и дискусија о нацрту закона о запосленима у јавним службама“

Термини јавних расправа и Нацрт закона о запосленима у јавном сектору ...
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Образац, коментари, Нацрт закона о запосленима у јавним слузбама Образлозење Позив, јавна расправа, Нацрт закона о запосленима у јавним службама Закљчцак и Програм јавне расправе,… ...
Социјално економски савет

Социјално економски савет

На дневном реду Социјално економског савета се припрема Нацрт Закона о платама запослених у органима, организацијама и службама Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе о… ...
ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

Анализа ефеката прописа ДОПИС РОСУ Нацрт закона о платама Образлозење на закон ОСМ за процену фин. ефеката акта Изјаве ...
ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА

ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА

Члановима републичког одбора ...
0
Чланова Синдиката управе Србије

Л И Н К О В И