Изборник Затворити

НОВОСТИ

СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

Правилник о упису синдиката у регистар преузмите ОВДЕ.

ЗА УПИС СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије доставља се:

 • Захтев за упис
 • Одлука о оснивању
 • Изјава о нивоу оснивања
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Приступнице
 • Фотокопију личне карте председника (очитана л.к.)
 • Такса од 570,00 динара на рачун број 840-742221843-57

Позив на број: 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републлике Србије

Синдикат управе Србије подноси документацију (коју достављају председници синдиката) за упис синдикалне организације Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и уз то доставља потврду о припадности синдикату и Статут Синдиката управе Србије.

Обрасце попунити штампаним словима и доставити на адресу: Синдикат управе Србије, Трг Николе Пашића бр. 5 11000 БЕОГРАД

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

УПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ обрасци

УВЕРЕЊЕ О ПОДАЦИМА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА

Obrazac, potvrda o upisu sindikata u Registar (2) (1) (1)

1. Синдикална организација којој је потребан препис решења о упису у регистар Министарства за рад –  Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања /Београд, Немањина 22-26/ доставља попуњен, потписан и оверен печатом образац потврде као и 

2. Kопију постојећег уверења /решења/ о упису синдикалне организације у Регистар синдиката (из Министарства)

3. Копију уплаћене таксе у износу од 430,00 динара, на рачун број: 840-742221843-57 / позив на број 97 50-016/, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије.

Након добијања преписа о упису исти достављате Синдикату управе Србије уз очитану личну карту председника синдикалне организације како би Синдикат управе Србије могао да Вам изда овлашћење за лице које заступа и представља синдикалну организацију јер ће Вам то тражити банка у којој имате рачун.

Потврда се издаје у року од 10 дана, уколико је не добијете можете проверити путем телефона Министарства рада 011 363 1877

За сва додатна питања можете се обратити Синдикату управе Србије путем мејла sindikatuprave@gmail.com или путем телефона 011 3239-268, 011 3335-145

 

 1. ПРОМЕНA ПОДАТАКА

/назива организације синдиката или седишта/

 

 1. Захтев за промену података подносите Синдикату управе Србије да у ваше име поднесе документацију Министарству рада.
 2. Попуњавате и оверавате захтев за Министарство рада.
 3. Синдикат управе Србије подноси захтев Министарству рада за промену података уз потврду коју потписује председник Синдиката управе Србије – да сте чланови нашег Синдиката.
 4. Министарство рада издаје решење и прослеђује Синдикату управе.
 5. Након извршене промене и по добијању решења Синдикат управе ће Вам доставити исту /оригинал иде Вама а копија остаје у архиви Синдиката/

 

Синдикату управе Србије  доставити :

 

 • Захтев за упис промене података /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Одлуку о промени података (назива, седишта) /оверити печатом који одговара називу из решења Министарства/
 • Изјаву о нивоу оснивања
 • Изјаву о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације /обавезно уписати ко вам је послодавац/ оверити печатом и потписати
 • Фотокопију Решења о упису синдикалне организaције у регистар
 • Фотокопију личне карте председника
 • Копију уплаћене таксе у износу од 570,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 50-016 , сврха Републичке административне таксе, Корисник : Буџет Републике Србије

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА ИЛИ ПРОМЕНУ СЕДИШТА СИНДИКАТА, ПОДНОСИ СЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ФОРМИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО НАСТАЛЕ ПРОМЕНЕ

ПРОМЕНA-ПОДАТАКА

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

 

 1. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС У РЕГИСТАР 570,00
 2. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УПИС ПРОМЕНА У РЕГИСТАР 570,00
 3. ПО ЗАХТЕВУ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА 570,00
 4. ПО ЗАХТЕВУ ЗА УВЕРЕЊА УПИСАНИМ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА 430,00
 • Такса се уплаћује на рачун број 840-742221843-57

позив на број 97 50-016, сврха: Републичке административне таксе

Корисник: Буџет Републлике Србије

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Синдикату управе Србије неопходно је доставити:

 • Захтев за брисање
 • Одлуку о престанку рада организације синдиката
 • Изјава о нивоу оснивањa
 • Изјава о броју чланова
 • Правила Синдикалне организације
 • Фотокопија решења о упису синдикалне организације у регистар
 • Такса од 570,00 динара на рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 50-016, Сврха – Републичке административне таксе, Корисник: Буџет Републике Србије

БРИСАЊЕ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ обрасц

ЗА ПРОМЕНУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА неопходно је доставити:

 

 1. Записник са Одлуком о избору председника организације Синдиката;
 2. Копију решења о упису организације синдиката
 3. Копију личне карте председника (са свим подацима)

 

Н О В О С Т И

СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА ОДРЖАНА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА

СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА ОДРЖАНА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА

У организацији Синдиката Општинске управе Чајетина 28.12.2021. године у великој сали СО Чајетина одржана је седница Окружног одбора Синдиката управе Златиборског округа којој је присуствовао… ...
ОДРЖАН СЕМИНАР СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ СССС У ХОТЕЛУ УБ

ОДРЖАН СЕМИНАР СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ СССС У ХОТЕЛУ УБ

Програм семинара: ,,Будућност младих и будућност рада у Србији“ У периоду од 5.12.2021. године до 7.12.2021. године одржан је семинар Секције младих Савеза самосталних синдиката… ...
САСТАНАК СА ЗАПОСЛЕНИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НЕГОТИН

САСТАНАК СА ЗАПОСЛЕНИМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НЕГОТИН

7.12.2021. године одржан је састанак са запосленима у Општинској управи Неготин на коме су присуствовали председник  Синдиката управе Србије Слађан Бобић и члан Председништва Синдиката… ...
ZAUSTAVLJANJE NASILJA NAD ŽENAMA TREBA DA BUDE PRIORITET LIDERA EU

ZAUSTAVLJANJE NASILJA NAD ŽENAMA TREBA DA BUDE PRIORITET LIDERA EU

Institucije Evropske unije i dalje odlažu primenu neophodnih mera za suzbijanje rodno zasnovanog nasilјa uprkos sve većem porastu broja slučajeva. Zato su sindikati na današnji… ...
ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ РС СА СИНДИКАТИМА

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСЕДНИЦЕ ВЛАДЕ РС СА СИНДИКАТИМА

Država mora da obezbedi dosledno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i dostojanstven rad, kao i da prilikom planiranja budžeta u većoj meri uvaži stavove sindikata… ...
ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОЛАЗИ У ПОСЕТУ САВЕЗУ

ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОЛАЗИ У ПОСЕТУ САВЕЗУ

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић биће гост Савеза самосталних синдиката Србије, у чијим просторијама ће разговарати са члановима Председништва у проширеном саставу и председницима… ...
УПУЋЕН ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ И ПРЕМИЈЕРКИ

УПУЋЕН ДОПИС ПРЕДСЕДНИКУ И ПРЕМИЈЕРКИ

  С обзиром на то да до данашњег дана нисмо добили позив за успостављање социјалног дијалога и почетка преговора у вези са истакнутим захтевима, упућен… ...
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ОДБОРА ЗА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ОДБОРА ЗА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

29.10.2021. године одржана је седница Окружног одбора Синдиката управе Србије за Браничевски  округ. Седници су присуствовали председник  Синдиката управе Србије Слађан Бобић, председник Већа ССС… ...
ОДРЖАНА ЈАВНА СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ ИСПРЕД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОДРЖАНА ЈАВНА СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ ИСПРЕД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Синдикату управе Србије, достављена је петиција од стране запослених у државним органима, локалним, градским и покрајинским управама, Републичком фонду за здравствено осигурање, запосленима у министарствима,… ...
ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОВОДОМ УПУЋЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

ОДГОВОР МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОВОДОМ УПУЋЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

Поводом упућеног захтева Министарству државне управе и локалне самоуправе за одржавање састанка обавештавамо чланове Синдиката управе Србије да је наведено Министарство изразило спремност да учествује… ...
ЈАВНА СЕДНИЦА ИСПРЕД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЈАВНА СЕДНИЦА ИСПРЕД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„ПОСЛУШАЈТЕ И НАС – ТРАЖИМО СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ“ Обавештавамо Вас да Синдикат управе Србије, дана 04.11.2021. године, у сарадњи са Савезом самосталних синдиката Србије, организује јавну… ...
СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ

СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛУ

Синдикат управе Србије исказује велику захвалност председницима организација синдиката, члановима синдиката и запосленима у исказивању солидарности приликом реализације активности прикупљања потписа за покретање социјалног дијалога… ...
МИНИСТАРКИ МАРИЈИ ОБРАДОВИЋ ПОНОВО УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

МИНИСТАРКИ МАРИЈИ ОБРАДОВИЋ ПОНОВО УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА ХИТНО ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

Сходно поднетим иницијативама од стране Синдиката управе Србије и то: Иницијатива за измену Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину број: 155 од 14.06.2021. године,… ...
АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

Обавештавамо вас да је Синдикат управе Србије у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених у државним органима, локалним, градским и покрајинским управама, Републичком фонду… ...
ИНИЦИЈАТИВА СССС ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЧЛАНА 188. ЗАКОНА О РАДУ

ИНИЦИЈАТИВА СССС ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЧЛАНА 188. ЗАКОНА О РАДУ

Smatrajući da sadašnja definicija člana 188. Zakona o radu ne pruža dovoljnu zaštitu sindikalnim predstavnicima i članovima sindikata pri obavljanju sindikalne delatnosti, što u praksi… ...
ДОБРОДОШЛИЦА НОВОФОРМИРАНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА

ДОБРОДОШЛИЦА НОВОФОРМИРАНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА

На пријему код председника Синдиката управе Србије, Слађана Бобића, делегација организације синдиката Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на челу са председником Дојчином Секулићем, званично је… ...
Еурофедоп одржава семинар на тему „Дигитализација и квалитет јавних услуга“ у Бечу, Аустрија, од 22. до 24. септембра 2021. године.

Еурофедоп одржава семинар на тему „Дигитализација и квалитет јавних услуга“ у Бечу, Аустрија, од 22. до 24. септембра 2021. године.

Председник Синдиката управе Србије и члан Извршног одбора Еурофедопа, Слађан Бобић – узеће учешће у раду семинара „Дигитализација и квалитет јавних услуга“ Било је време… ...
ПОНОВО УПУЋУЈЕМО ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ХИТНО ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

ПОНОВО УПУЋУЈЕМО ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ХИТНО ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

Сходно поднетим иницијативама од стране Синдиката управе Србије и то: Иницијатива за измену Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину број: 156 од 14.06.2021.… ...
НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР – ВЕЋА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ НИША

НОВИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР – ВЕЋА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ НИША

Градоначелница Ниша Драгана Сотировски као представник послодавца потписала је колективни уговор са председником Синдикалне организације градских управа Петром Мићовићем којим се утврђују права и обавезе… ...
ПОЧЕЛИ 46. СУСРЕТИ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

ПОЧЕЛИ 46. СУСРЕТИ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

Вечерас су уз химну и интернационалу уз подизање државне и заставе Синдиката управе Србије, отворени 46. радничко спортски сусрети Синдиката управе Србије. Учешће 29 екипа… ...
НА ДАНАШЊЕМ САСТАНКУ НИЈЕ ПОСТИГНУТ ДОГОВОР ОКО МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

НА ДАНАШЊЕМ САСТАНКУ НИЈЕ ПОСТИГНУТ ДОГОВОР ОКО МИНИМАЛНЕ ЦЕНЕ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Minimalna potrošačka korpa, prema vrsti proizvoda i usluga koji je čine i prema njihovim količinama, ne odražava realne potrebe zaposlenog i njegove porodice. Minimalna potrošačka… ...
ОДРЖАН САСТАНАК У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ОДРЖАН САСТАНАК У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Дана 25.8.2021. године одржан је састанак у Општинској управи Смедеревска Паланка на коме су учешће узели чланови Организације синдиката, руководство Општинске управе, председник Синдиката Окружног… ...
ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ О МИНИМАЛНОЈ ЦЕНИ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ О МИНИМАЛНОЈ ЦЕНИ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

U prostorijama Unije poslodavaca Srbije danas su započeli tripartitni pregovori o minimalnoj ceni rada za 2022. godinu. Kao što je propisano, pregovorima su pristupili predstavnici… ...
ПОЧЕЛА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА…

ПОЧЕЛА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА…

Данас, 17.августа 2021. године у Београду, одржан је састанак мреже начелника градских/општинских управа и управа градских општина и том приликом представљен је Нацрт закона о… ...
САСТАНАК ОКРУЖНУГ ОДБОРА ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА ОДРЖАН ДАНАС У ЗАЈЕЧАРУ

САСТАНАК ОКРУЖНУГ ОДБОРА ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА ОДРЖАН ДАНАС У ЗАЈЕЧАРУ

Чланови Окружног одбора Зајечарског округа на позив Микице Првуловића – председника Окружног одбора уз присуство председника Синдиката управе Србије, Слађана Бобића одржали су данас састанак.… ...
ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АУТОНОМНИМ ПОКРАЈИНАМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне… ...
ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ

У циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених и ублажавања последица насталих значајним утицајем кризе током пандемије вируса „Covid 19“, тражимо да се Законом о… ...
NETO ZARADA NE SME DA BUDE ISPOD 42.000 DINARA

NETO ZARADA NE SME DA BUDE ISPOD 42.000 DINARA

Povećanje plata službenika i nameštenika u državnim organima, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave bi trebalo regulisati donošenjem posebne uredbe o koeficijentima za obračun… ...
САСТАНАК У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЛОЗНИЦА

САСТАНАК У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЛОЗНИЦА

На захтев Тихомира Ђукића, председника Организације синдиката градске управе Лозница, дана 14.07.2021. године у Лозници је одржан састанак чланова организације синдиката и руководства Синдиката управе… ...
POČINJE KAMPANJA ZA VEĆU MINIMALNU ZARADU

POČINJE KAMPANJA ZA VEĆU MINIMALNU ZARADU

Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost” i Centar za politike emancipacije pozivaju građane, društvene pokrete i nevladine organizacije da podrže zahteve sindikata za… ...
САРАДЊА И СОЛИДАРНОСТ МЕЂУ СИНДИКАТИМА

САРАДЊА И СОЛИДАРНОСТ МЕЂУ СИНДИКАТИМА

Председник Синдиката управе Србије, Слађан Бобић и председник Покрајинског одбора Синдиката управе Србије, Јован Копривица, 08. јула 2021. године присуствовали су прослави 30 година од… ...
НА ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

НА ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА ОДРЖАН САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Синдикат управе Србије, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Синдикат образовања Србије упутили су председнику Савеза самосталних синдиката Србије молбу да предузме… ...
ЗАХВАЉУЈЕМО ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОДРШЦИ И ПОДНЕТИМ ИНИЦИЈАТИВАМА МИНИСТАРСТВУ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

ЗАХВАЉУЈЕМО ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОДРШЦИ И ПОДНЕТИМ ИНИЦИЈАТИВАМА МИНИСТАРСТВУ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Синдикат управе Србије поднео је Иницијативу за измену Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и Иницијативу за измену Уредбе о накнади трошкова и… ...
46. РАДНИЧКО СПОРТСКИ СУСРЕТИ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ – КЛАДОВО 1.9. – 5.9.2021. ГОДИНЕ

46. РАДНИЧКО СПОРТСКИ СУСРЕТИ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ – КЛАДОВО 1.9. – 5.9.2021. ГОДИНЕ

  Настављамо традицију организовања Сусрета запослених и обележавамо 46. година радничко спортског дружења. Председништво Републичког одбора Синдиката управе Србије је донело Одлуку да се ове… ...
НОВИ ПРЕДСЕДНИЦИ СИНДИКАТА У НИШУ И КРАГУЈЕВЦУ

НОВИ ПРЕДСЕДНИЦИ СИНДИКАТА У НИШУ И КРАГУЈЕВЦУ

На изборном састанку у Синдикалној организацији Скупштине града Ниша изабран је нови председник Петар Мићовић. У Организацији синдиката СОСС градских управа, стручних служби и органа… ...
Иницијатива за измену Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника

Иницијатива за измену Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника

Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015) дефинисано је између осталог,… ...
ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 45. СТАВ 4. ЗАКОНА О БУЏЕТУ РС

ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 45. СТАВ 4. ЗАКОНА О БУЏЕТУ РС

У циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених и ублажавања последица насталих значајним утицајем кризе током пандемије вируса „Covid 19“, Синдикат управе Србије покренуо је иницијативу да… ...
ДРУГИ САСТАНАК У ПОСТУПКУ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

ДРУГИ САСТАНАК У ПОСТУПКУ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

17.6.2021. године у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе одржан је други састанак у поступку преговора за закључивање измена и допуна Посебног колективног уговора за државне органе.… ...
ПРЕДСЕДНИК БОБИЋ НА СКУПУ СССС: КОРОНА ПРОБУДИЛА НЕЈЕДНАКОСТИ И СИРОМАШТВО

ПРЕДСЕДНИК БОБИЋ НА СКУПУ СССС: КОРОНА ПРОБУДИЛА НЕЈЕДНАКОСТИ И СИРОМАШТВО

Korona je intenzivirala i produbila nejednakosti i siromaštvo u našem društvu, ali i ugrozila fizičko i mentalno zdravlje nacije, zbog čega su neophodne, kako ekonomske,… ...
САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ОДРЖАН 3.ЈУНА 2021. ГОДИНЕ У КРУПЊУ

САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ОДРЖАН 3.ЈУНА 2021. ГОДИНЕ У КРУПЊУ

Састанку су присуствовали председник Синдиката управе Србије – Слађан Бобић, секретар – Јелена Арбутина, председник Већа Самосталних синдиката у Шапцу – Драган Митрић, председник Окружног… ...
ОДРЖАН САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА РАСИНСКОГ ОКРУГА У КРУШЕВЦУ

ОДРЖАН САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА РАСИНСКОГ ОКРУГА У КРУШЕВЦУ

Дана 01.06.2021. одржан је састанак Окружног одбора Синдиката управе за Расински управни округ. Радном састанку присуствовали су председник Синдиката управе Србије – Слађан Бобић, секретар… ...
БОЖО МАРИЋ ПОНОВО НА ЧЕЛУ СИНДИКАТА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БОЖО МАРИЋ ПОНОВО НА ЧЕЛУ СИНДИКАТА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Теслићу је одржана изборна Скупштина Синдиката управе Републике Српске на којој је изабрано ново руководство Синдиката управе Републике Српске. Једногласну подршку делегата добио је… ...
РЕГИОНАЛНИ ОДБОР СИНДИКАТА УПРАВЕ И ПРАВОСУЂА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ОДРЖАО СЕДНИЦУ

РЕГИОНАЛНИ ОДБОР СИНДИКАТА УПРАВЕ И ПРАВОСУЂА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ОДРЖАО СЕДНИЦУ

У сусрет заседању Скупштине Синдиката управе Републике Српске 27. маја 2021. године у Теслићу, одржана је седница Регионалног одбора Синдиката управе и правосуђа Југоисточне Европе.… ...
ОКРУЖНИ ОДБОР СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ ОДРЖАО СЕДНИЦУ 26. маја 2021. године

ОКРУЖНИ ОДБОР СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ ОДРЖАО СЕДНИЦУ 26. маја 2021. године

Председник Окружног одбора Горица Здравковић на седници са члановима одбора у настојањима да заштите, очувају и унапреде стечена радна и материјална права својих чланова донели… ...
НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ И СИНДИКАТА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ И СИНДИКАТА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

24.05.2021. године у Синдикату управе Србије одржан је састанак делегација Синдиката управе Републике Српске и Синдиката управе Србије, предвођених председницима Божом Марићем и Слађаном Бобићем. ...
ПРВИ САСТАНАК У ПОСТУПКУ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ОДРЖАН 25.5.2021. У ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРВИ САСТАНАК У ПОСТУПКУ ПРЕГОВОРА ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ОДРЖАН 25.5.2021. У ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У прилогу је Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе са обједињеним предлозима за измену и допуну. ZAPISNIK SA… ...
САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОВОДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ЗАКАЗАН ЗА 25.5.2021. ГОДИНЕ

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОВОДОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ЗАКАЗАН ЗА 25.5.2021. ГОДИНЕ

Предлогом за измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС „, бр. 38/19 и 55/2020, у даљем тексту: Уговор), у складу… ...
ANDROID APLIKACIJA „RADNA PRAVA ZA TEBE“

ANDROID APLIKACIJA „RADNA PRAVA ZA TEBE“

https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.sindikat.radnaprava Aplikacija „Radna prava za tebe“ je namenjena mladima koji iz srednjih škola ili sa fakulteta izlaze na tržište rada ali i onima koji su… ...
СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ, СИНДИКАТ БЕОГРАДА ОБЕЛЕЖИО 120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

СВЕЧАНОМ АКАДЕМИЈОМ, СИНДИКАТ БЕОГРАДА ОБЕЛЕЖИО 120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Predsednik Sindikata uprave Srbije, Slađan Bobić na svečanoj akademiji povodom 120 godina postojanja Saveza samostalnih sindikata Beograda. Svečanost je počela izvođenjem državne himne i Internacionale,… ...
ОДРЖАН САСТАНАК У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

ОДРЖАН САСТАНАК У ГРАДУ КРАГУЈЕВЦУ

Председник Синдиката управе Србије – Слађан Бобић 11. маја 2021. године посетио је град Крагујевац, поводом одржавања ванредних избора СОСС градских управа, стручних служби и… ...
СРЕЋНИ ВАМ ПРВОМАЈСКИ И УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ

СРЕЋНИ ВАМ ПРВОМАЈСКИ И УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ

Нека нас радост коју ускршњи празници носе са собом подстакну на то да чинимо добро другима, узајамно се поштујући и негујући хришћанске вредности. Желимо да… ...
ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 2021

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 2021

Пандемија короне, која већ предуго траје, променила је свет, животе и навике људи, начин рада и комуникације, моделе сарадње и пословања. Економска криза, проузрокована закључавањем,… ...
Савез самосталних синдиката Србије – обележава 118 година постојања – 27. април

Савез самосталних синдиката Србије – обележава 118 година постојања – 27. април

Свечаном седницом Већа, Савез самосталних синдиката Србије, традиционално, на пригодан начин, обележава 118 година постојања и деловања организације. Седница Већа биће одржана данас, 27. априла… ...
ОДРЖАН САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА

ОДРЖАН САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА

21. априла 2021. одржан је састанак са представницима града Смедерева и Окружног одбора Синдиката управе за Подунавски округ. На пријему код градоначелника града Смедерева Беч… ...

СИГУРНИЈА РАДНА МЕСТА – СТОП ПАНДЕМИЈИ

Савез самосталних синдиката Србије је данас у Београду организовао промоцију безбедности и здравља на раду, током које је грађанима указао на значај правилне превентиве како… ...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ОДБОРА У НИШУ

Председник Синдиката управе Србије, Слађан Бобић и члан Председништва Дејан Зорко, присуствовали су седници окружног одбора Нишавског округа, 8.априла у просторијама Савеза самосталних синдиката града… ...
Посета председника Љубисава Орбовића и Слађана Бобића Новом Саду

Посета председника Љубисава Орбовића и Слађана Бобића Новом Саду

У Новом Саду је, на иницијативу новоизабраног председника Синдиката управе Србије Слађана Бобића и председника Покрајинског одбора Синдиката управе Јована Копривице, одржан састанак председника општинских… ...
Конституисан Статутарни одбор Синдиката управе Србије

Конституисан Статутарни одбор Синдиката управе Србије

На данашњој конститутивној седници Статутарног одбора Синдиката управе Србије изабрани су: Драгана Ђерковић – председник, Даница Селаковић – члан, Снежана Савић – члан, Милан Живковић… ...
ПРВА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА У НОВОМ САЗИВУ ОДРЖАНА ДАНА 30.3.2021. године

ПРВА СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА У НОВОМ САЗИВУ ОДРЖАНА ДАНА 30.3.2021. године

На седници је усвојен Пословник о раду чланова Председништва којим се уређује делокруг, састав, организација рада, начин одлучивања и јавност рада Председништва. На предлог председника… ...
Одбор за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе заказан за 1.4.2021. године

Одбор за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе заказан за 1.4.2021. године

Одбору ће присуствовати и узети учешће у раду представници Синдиката управе Србије – Невенка Јакшић, Сандра Радосављевић и Горан Терзић ...
Конституисан Надзорни одбор Синдиката управе Србије

Конституисан Надзорни одбор Синдиката управе Србије

На данашњој конститутивној седници Надзорног одбора Синдиката управе Србије изабрани су: Слађана Миљковић – председник, Биљана Михаиловић – заменик председника, Душан Јовановић – члан, Жељко… ...
III Седница Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе одржаће се 26. 3. 2021. године са почетком у 11 часова

III Седница Одбора за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе одржаће се 26. 3. 2021. године са почетком у 11 часова

Тема састанка је усвајање Пословника о раду Одбора и разматрање актуелних питања везано за примену Посебног колективног уговора за државне органе. У име Синдиката управе… ...
СЛАЂАН БОБИЋ – НОВОИЗАБРАНИ ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

СЛАЂАН БОБИЋ – НОВОИЗАБРАНИ ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

На седници Републичког одбора Синдиката управе Србије, одржаној 12.03.2021. године поновљени су избори за највише органе Синдиката управе Србије. За председника Синдиката управе Србије изабран… ...
СИНДИКАТИ НЕ ПОТПАДАЈУ ПОД ОБАВЕЗУ ПЛАЋАЊА ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ

СИНДИКАТИ НЕ ПОТПАДАЈУ ПОД ОБАВЕЗУ ПЛАЋАЊА ЕКОЛОШКЕ ТАКСЕ

SINDIKATI NE POTPADAJU PODOBAVEZU PLAĆANJA EKOLOŠKE TAKSE Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom saopštila je, nakon obavlјenih konsultacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine, da su… ...
Комисија за припрему и спровођење поновних избора заказана за 25.9.2020. године

Комисија за припрему и спровођење поновних избора заказана за 25.9.2020. године

На II проширеној седници Републичког одбора Синдиката управе Србије формирана је Комисија за припрему и спровођење поновних избора за чланове Републичког одбора Синдиката управе, председника… ...
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УРЕДБЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УРЕДБЕ

Захтев упућен председници Владе Републике Србије у вези Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину – којим изменама и допунама ће… ...

ОДЛАГАЊЕ 46.-их РСИ

Обавештавамо Вас да је на данашњој седници донета Одлука да се Сусрети Синдиката управе Србије одложе. Свако одступање или непоштовање мера нас удаљава од циља… ...
ОБАВЕШТЕЊЕ 46.-РСИ

ОБАВЕШТЕЊЕ 46.-РСИ

Поштовани,Синдикат управе Србије захтевао је од даваоца услуга Хотела „Јуниор“ – Брзеће информацију о ситуацији за одржавање радничко спортских сусрета који су планирани од 23.9.… ...
КОРОНА И ДАЉЕ ….

КОРОНА И ДАЉЕ ….

Будимо одговорни! Верујемо у вас и верујемо да ћемо сви заједно успети ако будемо само мало дисциплиновани и одговорни, према нашим најмлађима, али и старијима.… ...
LJUBISAV ORBOVIĆ ponovo izabran za predsednika Saveza samostalnih Sindikata Srbije

LJUBISAV ORBOVIĆ ponovo izabran za predsednika Saveza samostalnih Sindikata Srbije

Izborom predsednika, članova organa i usvojenim dokumentima, XVI Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije završio je sa radom. Sa Kongresa, kojem je prisustvovalo 296 delegata, kao… ...

ИЗАБРАН ПРЕДСЕДНИК

Дана 15.6.2020. године одржане је Трећи Конгрес Синдиката управе Србије. За председника Синдиката је поново изабран досадашњи председник Његош Потежица. На Конгресу су изабрани чланови… ...
Радничко спортски сусрети одржаће се у периоду од 23.9.-27.9.2020. године на Копаонику – Хотел „Јуниор“ Брзеће

Радничко спортски сусрети одржаће се у периоду од 23.9.-27.9.2020. године на Копаонику – Хотел „Јуниор“ Брзеће

Председништво Синдиката управе Србије на седници одржаној 5. јуна 2020. године донело је Одлуку да се Сусрети одрже у периоду од 23.9. – 27.9. 2020.… ...
КОНГРЕС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАН 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

КОНГРЕС САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ БИЋЕ ОДРЖАН 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Председништво Савеза самосталних синдиката Србије донело је Одлуку да Шеснаести Конгрес Савеза самосталних синдиката Србије буде одржан 30. јуна 2020. године. ...
Потписан Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе и Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за државне органе у Влади Републике Србије

Потписан Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе и Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за државне органе у Влади Републике Србије

Поштовани чланови Синдиката! Закључком Владе 05 Број 53-3008/2020-2 („Службени гласник РС”, број 50/20), препоручује се послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду… ...

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ВЕЋА САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

Данас су усвојене следеће мере: сви запослени у потпуности морају поштовати одлуке о ванредном стању и мере Владе Републике Србије; дана 17.3.2020. године на седници… ...

ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ СРБИЈЕ

Великим залагањем Одбора Јединствене организације Синдиката Републичког фонда за здравствено осигурање и социјалних партнера 10.2.2020. године потписан је Колективни уговор, којим су повећана права запослених… ...

Иницијатива Синдиката управе Србије

Поводом Иницијативе Синдиката управе Србије за разговор са министром финансија за утврђивање нове основице за исплату зарада запослених обавештавамо Вас о следећем: Разговори са министром… ...

ПОТПИСАНИ ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Синдикат управе Србије, Синдикат правосуђа, СОПОС и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић су 30.5.2019. године потписали Посебан колективни уговор за државне органе.… ...

НОВИ САСТАНАК 21.5.2019

У циљу коначног усаглашавања одредби Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за локалне управе Србије заказан је нови састанак председника Синдиката… ...

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА СА МИНИСТРОМ

У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак коме су присуствовали министар Бранко Ружић, помоћник министра Ивана Савићевић са сарадницима, председник Синдиката управе… ...

ЗАКАЗАН САСТАНАК У ВЕЗИ ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА

На састанку Министра државне управе и локалне самоуправе и председнице Владе Републике Србије одржаном 13.5.2019. године по питању одредби Посебних колективних уговора за државне органе… ...

ТОПЛИ ОБРОК И РЕГРЕС МОРАЈУ БИТИ У ПКУ

Председништво упутило допис ресорном Министарству… ...

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА ОКО УСАГЛАШАВАЊА НОВИХ ПКУ

Записници са одржаних преговора одржаних 23. априла 2019. године ...

ДАНАС КОНСУЛТАЦИЈЕ МИНИСТАРА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић обавестио је председника Синдиката Његоша Потежицу, да ће се данас у 16 часова одржати консултације Министра за… ...

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Што се тиче поступка статуса Посебних колективних уговора обавештавамо Вас да је председник Синдиката ургирао за брже прибављање мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и… ...

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Одбор за израду Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за локалне управе упутио је текст оба уговора Министарству финансија и Одбору… ...

Донета Одлука да се 45.-и Сусрети Синдиката управе Србије одрже у Сокобањи преузмите ...

Израда Посебних колективних уговора

Синдикат управе Србије је ургирао да отпочну преговори за израду нових посебних колективних уговора за државне органе и локалне управе Србије. Први радни састанак биће… ...

Штрајк у Републичком геодетском заводу

Јединствена организација Синдиката Републичког геодетског завода је донела Одлуку о ступању у штрајк запослених од 12.12.2018. године до испуњења захтева. Обавештење за јавност, Одлуку и… ...
Семинар чланица са комесаром Европске уније Јоханесом Ханом у Бечу 6.12.2018. године

Семинар чланица са комесаром Европске уније Јоханесом Ханом у Бечу 6.12.2018. године

На Семинару Еурофедопа учешће је узео председник Синдиката Управе Србије Његош Потежица и образлагао питања: Владавина права Учешће Синдиката у реформи јавне администрације Информацију са … ...

ПРОЈЕКАТ „RIGHTS AT WORK, WORK ON RIGHTS“

Чланови Секције младих Синдиката управе Србије ће учествовати у реализацији Пројекта  „RIGHTS AT WORK, WORK ON RIGHTS“ у току 2019. године. Председник Синдиката управе  Србије… ...

Дана 14.12.2018. године у Београду се одржава четврта Конференција Секције младих Савеза самосталних синдиката Србије. Учешће у раду Конференције ће узети и представници Секције младих… ...
ИНФОРМАЦИЈА са састанка у Министарству финансија одржаног 31.10.2018. године

ИНФОРМАЦИЈА са састанка у Министарству финансија одржаног 31.10.2018. године

На захтев Синдиката управе Србије одржан је састанак у Министарству финансија на коме су учествовали председник Синдиката управе Србије Његош Потежица, председник Савеза самосталних синдиката… ...
УСЛЕДИО ПОЗИВ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

УСЛЕДИО ПОЗИВ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА

Председник Синдиката управе Србије Његош Потежица и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић данас разговарају са Министром финансија о Захтевима Синдиката. ...
Обавештење

Обавештење

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање бр. 119-01-00452/2018-18/50 од 12.10.2018. године Синдикат… ...
Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе

Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе

Записник са седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе можете преузети овде. У најави је одржавање седнице Одбора за праћење ПКУ за државне органе… ...
НАЦРТ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

НАЦРТ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

НАЦРТ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈСКОМ ЗАПОШЉАВАЊУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗТИ ОВДЕ. ...
Синдикат управе Србије упутио захтеве Министарству финансија

Синдикат управе Србије упутио захтеве Министарству финансија

Из кабинета Министра Министарства финансија захвалили су се на упућеном допису. ДОПИС МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.   ...
Извештај са седнице Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе

Извештај са седнице Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе

По налогу председника Синдиката управе Србије, представници Синдиката су присуствовали седници Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе (у даљем тексту: ПКУ),… ...
Разматрана Радна верзија Нацрта Закона о раду преко агенција за привремено запошљавање

Разматрана Радна верзија Нацрта Закона о раду преко агенција за привремено запошљавање

На данашњој седници Председништва разматрана је Радна верзија Нацрта Закона о раду преко агенција за привремено запошљавање. НАЦРТ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАКОНА О РАДУ ПРЕКО АГЕНЦИЈА… ...
Европска конфедерација Синдиката обележава СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Европска конфедерација Синдиката обележава СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Европска конфедерација Синдиката обележава СВЕТСКИ ДАН ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА коме се придружио Савез Самосталних Синдиката Србије одржавањем седнице Председништва Синдиката.           ...
Синдикат управе Србије први пут узео учешће на Сусретима Синдиката управе Југоисточне Европе

Синдикат управе Србије први пут узео учешће на Сусретима Синдиката управе Југоисточне Европе

Синдикат управе Србије је први пут узео учешће на Сусретима Синдиката управе Југоисточне Европе који су ове године одржани у Неуму од 20.09. до 23.09.2018.… ...
Важно саопштење

Важно саопштење

Поштоване колеге, достављамо вам Предлог разврставања генеричких радних места који смо добили од Министарства државне управе и локалне самоуправе па вас с тога молимо да… ...
Нацрти закона

Нацрти закона

Нацрт Закона о платама државних службеника и намештеника, као и Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима можете преузети испод: НАЦРТ ЗАКОНА… ...
Одржана синдикална “Летња школа”

Одржана синдикална “Летња школа”

Под покровитељством Фонда за западни Балкан Синдикат управе Републике Српске у партнерству са Синдикатом управе Србије, Синдикатом управе и правосуђа Македоније и Синдикатом управе и… ...
Извештај о раду Синдиката управе Србије у оквиру Радне групе за израду Нацрта Закона

Извештај о раду Синдиката управе Србије у оквиру Радне групе за израду Нацрта Закона

Извештај о раду Синдиката управе Србије у оквиру Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта Закона… ...
Нацрти закона

Нацрти закона

Нацрт Закона о платама државних службеника и намештеника, као и Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима можете преузети испод: НАЦРТ ЗАКОНА… ...
Његош Потежица говорио на међународном скупу синдиката у Бечу

Његош Потежица говорио на међународном скупу синдиката у Бечу

На међународном скупу синдиката одржаном од 21. – 24. јуна 2018. године у Бечу, председник Синдиката управе Србије г-дин Његош Потежица говорио је на тему… ...
Обавештење

Обавештење

Поштовани чланови синдиката, старешине органа, стручне службе и запослени. Молимо вас да све предлоге, примедбе, мишљења и сугестије на Измене и допуне Закона о државним… ...
115 година постојања СССС – „27. април“

115 година постојања СССС – „27. април“

На свечаној седници поводом 115 година постојања СССС, традиционално су уручена највиша признања Савеза самосталних синдиката Србије – „27. април“. Добитник признања, између осталих је… ...
Нацрт закона о штрајку

Нацрт закона о штрајку

Нацрт закона о штрајку можете погледати овде.   ...
Усвајање измена и допуна анекса ПКУ за државне органе

Усвајање измена и допуна анекса ПКУ за државне органе

Јуче су одбори Владе Републике Србије разматрали анекс и предложили да се на данашњој седници Владе Републике Србије усвоји. Очекује се позив за хитно потписивање. ...
Решење о потписаном ПКУ

Решење о потписаном ПКУ

Решење можете погледати овде. ...
Састанак у ресорном министарству на захтев Синдиката управе Србије

Састанак у ресорном министарству на захтев Синдиката управе Србије

Поводом захтева Синдиката управе Србије за решавање материјалног статуса запослених у Републичком фонду здравственог осигурања и Националној служби за запошљавање данас ће бити одржан састанак… ...
Потписан споразум

Потписан споразум

Потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе и Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне… ...
Потписан Посебан колективни уговор за запослене у управи

Потписан Посебан колективни уговор за запослене у управи

Београд, 15. март 2018. године – Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић потписао је данас са представницима синдиката запослених у управи Посебан колективни… ...
Потписивање продуженог дејства посебног колективног уговора за државне органе и измена и допуна посебног колективног уговора за државне органе

Потписивање продуженог дејства посебног колективног уговора за државне органе и измена и допуна посебног колективног уговора за државне органе

Потписивање продуженог дејства посебног колективног уговора за државне органе и измена и допуна посебног колективног уговора за државне органе заказано је 15.3.2018. године. Нацрт измена… ...
Организовање 44.-тих Сусрета Синдиката

Организовање 44.-тих Сусрета Синдиката

На седници Републичког одбора Синдиката управе Србије одржаној 8. 3. 2018. године разматране су приспеле понуде за организовање 44.-их Сусрета Синдиката и од више понуда… ...
Обавештење о преговорима за посебан колективни уговор за запослене у локалним управама Србије

Обавештење о преговорима за посебан колективни уговор за запослене у локалним управама Србије

Извештај са састанка радне групе за измену и допуну анекса ПКУ можете погледати овде.     ...
Министарство управе и локалне самоуправе – Госпођа Ивана Савићевић

Министарство управе и локалне самоуправе – Госпођа Ивана Савићевић

Примедбе на текст Посебног колективног уговора за државне органе можете погледати овде. ...
 Анекс ПКУ од стране радне групе са предложеним изменама и допунама

 Анекс ПКУ од стране радне групе са предложеним изменама и допунама

Извештај са састанка радне групе за измену и допуну анекса одржане дана 30.1.2018. године као и обједињени предлог можете погледати:  Извештај радне групе  Обједињени предлог… ...
Саопштење

Саопштење

У складу са договором постигнутим на састанаку одржаном дана 29.012018.године, представника ресорних министарстава Владе Републике Србије са представницима репрезентативних синдиката који су основани за територију… ...
Записник са заједничке седнице одбора за праћење примене ПКУ за државне органе и одбора за праћење примене анекса ПКУ за државне органе

Записник са заједничке седнице одбора за праћење примене ПКУ за државне органе и одбора за праћење примене анекса ПКУ за државне органе

Записник са заједничке седнице одбора за праћење примене ПКУ за државне органе и одбора за праћење примене анекса ПКУ за државне органе можете погледати овде. ...
Састанак Одбора за праћење примене Анекса ПКУ

Састанак Одбора за праћење примене Анекса ПКУ

Поштоване колеге, Састанак Одбора за праћење примене Анекса ПКУ за државне органе одржаће се у уторак 30. јануара 2018. године, у просторијама Министарства државне управе… ...
Обавештење

Обавештење

Поштоване колеге, Поводом даљих преговора за закључивање измена и допуна Анекса ПКУ за државне органе, обавештавамо вас да ће се наредни састанак одржати у петак… ...
Посебан колективни уговор за државне органе

Посебан колективни уговор за државне органе

Овлашћење за ПКУ ПКУ за државне органе ...
Обавештење

Обавештење

Састанак Одбора за праћење примене Посебних колективних уговора за државне органе и локалне управе Србије ће се одржати у Министарству државне управе и локалне самоуправе… ...
Синдикат управе Србије одржао је седнице

Синдикат управе Србије одржао је седнице

Синдикат управе Србије одржао је седнице:  Председништва Синдиката управе Србије  Републичког одбора Синдиката Статутарног одбора Синдиката и Надзорног одбора Синдиката На којима је усвојен Извештај… ...
 Народна Скупштина Републике Србије на заседању 14.12.2017. године усвојила је следеће законе

 Народна Скупштина Републике Србије на заседању 14.12.2017. године усвојила је следеће законе

 Народна Скупштина Републике Србије на заседању 14.12.2017. године усвојила је: ЗАКОН О БУЏЕТУ РС ЗА 2018. ГОДИНУ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О БУЏЕТУ РС ЗА… ...
Састанак Колегијума Савеза самосталних синдиката Србије

Састанак Колегијума Савеза самосталних синдиката Србије

На састанку Колегијума Савеза самосталних синдиката Србије одржаном 4.12.2017. године председник Синдиката управе Србије Његош Потежица је изричито захтевао да се реагује на неправду према… ...
Допис: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-ђа, Ана Брнабић – председник, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Г-дин, Душан Вујовић – министар

Допис: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-ђа, Ана Брнабић – председник, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Г-дин, Душан Вујовић – министар

Допис: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Г-ђа, Ана Брнабић – председник МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Г-дин, Душан Вујовић – министар Допис можете погледати овде. ...
Предлог Закона о буџету за 2018. годину и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Предлог Закона о буџету за 2018. годину и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

Влада Републике Србије на седници одржаној 30.11.2017. године усвојила је и упутила Народној Скупштини Републике Србије Предлог Закона о буџету за 2018. годину и Предлог… ...
Најновија верзија Закона о платама службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе

Најновија верзија Закона о платама службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе

Најновија верзија Закона о платама службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе. Закон о платама службеника и намештеника у органима Аутономне… ...

У дневном листу Политика објављен је чланак под насловом „Забрана запошљавања у јавном сектору остаје на снази и догодине“

Веће плате и пензије, капитални издаци увећани 34 милијарде динара, смањени трошкови по основу камата, веће субвенције пољопривредницимаВлада Србије усвојила је јуче предлог буџета за… ...
Према незваничним информацијама обавештени смо да је Министарство финансија одређен број захтева Синдиката управе уважио

Према незваничним информацијама обавештени смо да је Министарство финансија одређен број захтева Синдиката управе уважио

Према незваничним информацијама обавештени смо да је Министарство финансија одређен број захтева Синдиката управе уважио. Захтеви који су уважени можете погледати овде ...
Саопштење

Саопштење

На предлог Синдиката одржан је 14.11.2017. године састанак Председништва Синдиката управе Србије са ресорним министром државне управе и локалне самоуправе са сарадницима, поводом упућених захтева… ...
Обавештење: Председништво Синдиката управе Србије обавиће разговоре са министром за државну управу и локалну самоуправу дана 14.11.2017. године у ресорном Министарству.

Обавештење: Председништво Синдиката управе Србије обавиће разговоре са министром за државну управу и локалну самоуправу дана 14.11.2017. године у ресорном Министарству.

Председништво Синдиката управе Србије обавиће разговоре са министром за државну управу и локалну самоуправу дана 14.11.2017. године у ресорном Министарству. ...
Обавештење

Обавештење

Поводом иницијативе за повећање зарада запослених у државним органима и локалним управама Србије упућене председнику Републике Србије, председнику Владе Републике Србије и министрима финансија и… ...
Обавештење

Обавештење

У петак, 3. новембра са почетком у 13 часова у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе одржаће се састанак Одбора за праћење примене Анекса… ...
Саопштење

Саопштење

Дана 21.9.2017. године одржане је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе на коме су присуствовали Бранко Ружић – министар, Ивана Савићевић и Саша… ...
Допис

Допис

РЕПУБЛИКА СРБИЈА : Г-дин,Александар Вучић председник ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: Г-ђа, Ана Брнабић – председник МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Г-дин, Бранко Ружић – министар… ...
Обавештење

Обавештење

Обавештење ...
Термин јавне расправе „Представљање и дискусија о нацрту закона о запосленима у јавним службама“

Термин јавне расправе „Представљање и дискусија о нацрту закона о запосленима у јавним службама“

Термини јавних расправа и Нацрт закона о запосленима у јавном сектору ...
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Образац, коментари, Нацрт закона о запосленима у јавним слузбама Образлозење Позив, јавна расправа, Нацрт закона о запосленима у јавним службама Закљчцак и Програм јавне расправе,… ...
Социјално економски савет

Социјално економски савет

На дневном реду Социјално економског савета се припрема Нацрт Закона о платама запослених у органима, организацијама и службама Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе о… ...
ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

Анализа ефеката прописа ДОПИС РОСУ Нацрт закона о платама Образлозење на закон ОСМ за процену фин. ефеката акта Изјаве ...
ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА

ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА

Члановима републичког одбора ...
0
Чланова Синдиката управе Србије

Л И Н К О В И