Изборник Затворити

Месец: април 2020.

Потписан Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе и Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за државне органе у Влади Републике Србије

MDULS

Поштовани чланови Синдиката! Закључком Владе 05 Број 53-3008/2020-2 („Службени гласник РС”, број 50/20), препоручује се послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду…