Изборник Затворити

Потписан Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе и Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за државне органе у Влади Републике Србије

Поштовани чланови Синдиката!

Закључком Владе 05 Број 53-3008/2020-2 („Службени гласник РС”, број 50/20), препоручује се послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно накнада плате како би се запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбедило право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

С тим у вези јуче је у Влади Републике Србије председник Синдиката управе Србије потписао Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе и Посебан колективни уговор о допунама ПКУ за државне органе како би запослени који одсуствују са рада из напред наведених разлога, могли да остваре право накнаду плате због привремене спречености за рад у висини од 100% основне плате.

Молимо Вас да се придржавате свих мера и препорука Владе Републике Србије јер желимо да будете здрави и безбедни а Синдикат чини све како би остварили своја права.