Изборник Затворити

Иницијатива Синдиката управе Србије

Поводом Иницијативе Синдиката управе Србије за разговор са министром финансија за утврђивање нове основице за исплату зарада запослених обавештавамо Вас о следећем:

  • Разговори са министром финансија су обављени о чему смо Вас информисали на сајту
  • У међувремену је утврђена минимална цена рада
  • Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему нису предвиђена остала давања па Синдикат управе Србије захтева да се у Предлог Буџета уграде и исплаћују у складу одредби Посебних колективних уговора топли оброк, регрес и дневнице за службени пут