Изборник Затворити

Иницијатива за измену Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника

Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/2007 – пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015) дефинисано је између осталог, да се државном службенику и намештенику исплаћује дневница за службено путовање у земљи која износи 150,00 динара, као и да се накнађују трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у износу од 15 евра на свака 24 часа проведена у иностранству.

Обзиром да службени пут подразумева рад и боравак запосленог ван седишта послодавца, односно његовог организационог дела, који захтева непрекидно дуже одсуство запосленог ван тог седишта и да и ако законске одредбе не прецизирају на које трошкове запослени тачно има право, уобичајни трошкови који настају у вези са службеним путовањем су накнада трошкова исхране и градског превоза у месту у којем се врши службени посао. Опште је познато да је смањење износа дневница имало негативне ефекте јер је тешко принудити људе да иду на терен ван места рада са 150,00 динара, док је пре уведене измене запослени примао десет пута више.

Тражимо да се измени члан 9. и члан 20. Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника, тако да гласи:

„Члан 9. – Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у земљи у износу од 2.400,00 динара .“

„Члан 20. – Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у износу од 50 евра, на свака 24 часа проведена у иностранству.“