Изборник Затворити

ИЗРАДА ЧЛАНСКИХ КАРТИЦА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

Синдикат управе Србије покреће израду чланских картица за чланове Синдиката управе Србије. Чланска картица омогућава коришћење погодности које је Синдикат управе Србије обезбедио члановима синдиката.

Цена чланске картице је 0,719€/ком + пдв (по средњем курсу НБС на дан издавања профактуре).

У прилогу је табела коју је потребно да попуне председници основних синдикалних организација, уколико желе израду чланских карата за своје чланове синдиката.

Табелу је потребно попунити у EXCEL формату, збирно за све чланове синдиката једне синдикалне организације и послати на мејл pogodnosti.sindikatuprave@gmail.com

Након достављеног списка чланова којима се израђују чланске картице, од стране председника синдикалне организације, путем мејла добија се инструкција за плаћање.

Трошкове израде сносе Основне организације синдиката.

Израда ће се вршити након прикупљених и плаћених минимум 500 картица (на нивоу Синдиката управе Србије).

ПРЕУЗМИ:

Списак чланова за израду картица