Изборник Затворити

Извештај са седнице Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе

По налогу председника Синдиката управе Србије, представници Синдиката су присуствовали седници Тима за праћење примене Посебног колективног уговора за државе органе (у даљем тексту: ПКУ), која је одржана дана 05.10.2018. године у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Поред представника наведеног министарства, седници су присуствовали представници Министарства правде. У име Синдиката управе Србије, седници су присуствовали Владимир Левајац и Јелена Ковачић – Костић (представници државних органа) и представници синдиката из области правосуђа.

Теме састанка су се односиле на проблеме са којима се запослени срећу у пракси приликом остваривања права проистеклих из одредби ПКУ.

Наиме, кадровске службе органа управе не тумаче правилно, односно не примењују одредбе ПКУ, због чега су запослени оштећени у уживању права признатих ПКУ, у домену:

  • Јубиларних награда
  • Примене одредби члана 64. став 2. ПКУ, које предвиђају да послодавац (државни орган) може да учествује у трошковима организације културних манифестација и рекреативно-спортских такмичења које организује и у којима учестује репрезентативни синдикат, чак и у случају када државни орган има средстава и жели да их употреби за ову намену.
    Проблеме у примени наведене одредбе ствара став надлежних функција у државном органу које не умеју да сачине одговарајући правни акт за примену.
  • Накнаде за повећан обим посла и повећану одговорност у случајевима када запослени мења другог запосленог / руководиоца организационе јединице.
    У већини државних органа овај додатак се не исплаћује, уз одговор да нема довољно средстава.

Представници државних органа на седници су тражили да у најкраћем периоду отпочну преговори за нови ПКУ према договору постигнутом у марту 2018. године и достављеној Иницијативи синдиката, као и да се представник синдиката активно укључи у рад на доношењу Закона о буџети и Закона о буџетсном систему.

Представници Министарства државне управе и локалне самоуправе су тражили да се наведени примери напоштовања одредби ПКУ доставе Министарству у писаном облику (е-маил).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.