Изборник Затворити

ЈОС

ЈЕДИНСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА

  • ЈОС Пореска управа Србије  – председник Милан Думић
  • ЈОС Републичких органа  –  председник Владан Левајац
  • ЈОС Републичког фонда за здравствено осигурање – Ненад Павловић
  • Министарство финансија – управа за трезор – председник Јошко Чолаковић
  • Национална служба за запошљавање – председник Габријела Ивановић
  • Републички геодетски завод – председник Дијана Константиновић
  • Привредна комора Србије – председник Ружица Радуловић