Изборник Затворити

Комисија за припрему и спровођење поновних избора заказана за 25.9.2020. године

На II проширеној седници Републичког одбора Синдиката управе Србије формирана је Комисија за припрему и спровођење поновних избора за чланове Републичког одбора Синдиката управе, председника Републичког одбора, чланове Већа у Савезу СС Србије, чланове Статутарног и Надзорног одбора Синдиката.За чланове Комисије изабрани су:

  1. Мирјана Бјелобаба, председник Комисије – Привредна комора Србије
  2. Микица Бешевић, Пореска управа Србије
  3. Марјан Марковић,Градска управа Града Врање
  4. Јелена Арбутина, Министарство финансија –  Управа за трезор
  5. Олга Пешић – Градска управа Града Новог Сада

Задатак Комисије је да изврши детаљну ревизију изборне документације достављене за III Конгрес, да утврди изборна правила и уради све неопоходне припремне радње за спровођење поновних избора у Синдикату управе Србије у складу са Статутом Синдиката управе Србије и Статутом Савеза самосталних синдиката Србије.