Изборник Затворити

МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ

МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ

06.12.2017. године

У име Еурофедопа генерални секретар Берт Ван Калемберг упутио је хитно писмо Г-ђи, Ани Брнабић за доношење одлуке Владе Републике Србије о исплати бонуса запослених у државним органима, локалним управама Србије, организацијама обавезног социјалног осигурања и другим органима и организацијама члановима Синдиката управе Србије и Еурофедопа, у складу одредбе члана 1. Закона о допуни Закона о Буџету Републике за 2017. годину.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

На позив Сверуског Синдиката државних службеника Руске Федерације, делегација Синдиката управе Србије је посетила Москву у периоду од 10. – 14.10.2017. године у саставу:
– Председник, Његош Потежица
– Секретар, Миланка Ковачевић
– Преводилац, Иван Павићевић
Предвиђеним програмом посете одржани су састанци са:
1. Руководством Сверуског Синдиката запослених у државним установама и друштвеним услугама Руске Федерације;
2. Градским одбором Московског синдиката запослених у државним установама и друштвеним услугама;
3. Руководством Подмосковског Синдиката запослених у државним установама и друштвеним услугама.
Теме разговора односиле су се на:
– Солидарност и сарадњу сродних синдиката Србије и Русије;
– Реализација пројеката размене и одмора радника чланова Синдиката Србије, Русије и Турске;
– Припреме за укључивање Синдиката Русије у организацију државних службеника Европе (Цеси)
Трошкове боравка делегације сносио је Синдикат Руске Федерације.

Преузмите позивно писмо:

Синдикати земаља југоисточне Европе одржавају редовне састанке на којима учвршћују, развијају и размењују синдикалне активности и сарадњу.
Синдикат управе Србије повремено учествује на састанцима Синдиката управе југоисточне Европе.
Синдикат управе Федерације Босне и Херцеговине је по први пут, након спроведених избора организовао састанак и позвао Синдикат управе Републике Србије, Синдикат правосуђа Републике Србије, Синдикат правосуђа и управе Црне Горе, Синдикат управе и правосуђа Македоније, Синдикат управе Републике Српске и Синдикат државних службеника Хрватске на састанак у Фојницу од 7. – 10.9.2017. године;
Састанку су присуствовали председник и секретар Синдиката управе Србије.
Трошкове боравка је сносио Синдикат управе Федерације Босне и Херцеговине.
Овакав састанак је одржан у Будви на коме Синдикат управе Србије није учествовао а следећи је најављен и биће одржан у Бања Луци – организатор је Синдикат управе Републике Српске.

И З В Е Ш Т АЈ о учешћу делегације Савеза самосталних синдиката Србије на 29 Конференцији о сарадњи хришћанских синдиката у Европи

Тирана, 18 – 21. мај 2017. године

Председници и чланови одбора Синдиката управе Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе и Македоније су се усагласили о следећем:
– нема вишка запослених у јавној управи,
– да се штедњом не могу решити проблеми што је евидетно кроз праксу влада,
– да је урушено достојанство државних службеника,
– да мора постојати боља координација синдиката у региону,
– постоји проблем примене закона и колективних уговора
– професионализација и деполитизација државних службеника
– да су реформе процес који се мора спроводити постепено уз изградњу системских решења којима ће се још више побољшати рад органа јавне управе, јавних служби и органа локалне самоуправе.
Договорено је да се овакав вид сарадње настави

Конгресне резолуције 30.06.2016. ЕУРОФЕДОП

КОНГРЕСНЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ

И З В Е Ш Т А Ј са семинара о специјалном пројекту за синдикате Западног Балкана

„Јачање социјалног дијалога – обликовање европских интеграција“

ИЗЛАГАЊЕ ЊЕГОША ПОТЕЖИЦЕ – ПРЕДСЕДНИКА СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ И ЧЛАНА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЕУРОФЕДОПА НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 16.10.2014. ГОДИНЕ У ЛУКСЕМБУРГУ

ПОСЕТА ПОСЛАНИКА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА СССС

Парламентарци су, у организацији Фондације „Фридрих Еберт“, у Београду боравили поводом отпочињања приступних преговора Србије са Европском унијом, а жеља им је била да се што боље упознају са политичком, привредном и социјалном ситуацијом у земљи и поставе основе за будућу сарадњу са домаћим странкама леве оријентације и синдикатима.