Изборник Затворити

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА:И СИНДИКАТ ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство финансија саопштило је да је, у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, правно лице, којим се сматра и синдикат, обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине. Одговоришви на питање Савеза самосталних синдиката Србије да ли је синдикална организација у обавези да плаћа ту накнаду, то министарство је прецизирало да су ближи критеријуми за одређивање активности које утичу на животну средину уређени Уредбом коју је донело Министарство за заштиту животне средине. „Уколико сматрате да синдикати не треба да плаћају накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, можете министарству надлежном за послове заштите животне средине поднети иницијативу за измену Уредбе“, наводи се у допису.

ИЗВОР: СИНДИКАТ.РС