Изборник Затворити

ПКУ за локалну самоуправу

ПКУ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

ПОТПИСАН ПКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПКУ

Министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић, председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић и генерални секретар Сталне конференције градова и општина (СКГО) Никола Тарбук потписали су Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, којим се прецизирају поједине одредбе у погледу права и обавеза запослених у органима, службама и организацијама јединица локалне самоуправе.

Они су 29. маја 2023.  у Министарству државне управе и локалне самоуправе потписали и Споразум о продужетку важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе до 31. маја 2026. године, чиме се обезбеђује несметано и континуирано остваривање права предвиђених у колективном уговору за запослене у једницама локалне самоуправе.

ПРЕУЗМИ :

ПРОДУЖЕНО ВАЖЕЊЕ ПКУ

У Министарству државне управе и локалне самоуправе 29. априла  2022. године председник нашег синдиката Слађан Бобић потписао је са министарком Маријом Обрадовић и генералним секретаром Сталне конференције градова и општина Николом Тарбуком  Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, којим се прецизирају поједине одредбе у погледу права и обавеза запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

Такође, потписан је и Споразим о продужењу важења ПКУ до 31. маја 2023. године.

bobic_potpis

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ПКУ о допунама ПКУ за запослене у јлс

13.априла 2020. године у Влади Републике Србије потписана је Допуна ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе  како би запослени који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације  – могли да остваре право накнаду плате због привремене спречености за рад у висини од 100% основне плате

MDULS