Изборник Затворити

ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЧЛАНА 45. СТАВ 4. ЗАКОНА О БУЏЕТУ РС

У циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених и ублажавања последица насталих значајним утицајем кризе током пандемије вируса „Covid 19“, Синдикат управе Србије покренуо је иницијативу да се изврши измена члана 45. став 4. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, којом би се створили услови за исплату солидарне помоћи за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, која се у складу са финансијским могућностима исплаћивала до 2020. године.