Изборник Затворити

ПОНОВО УПУЋУЈЕМО ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ХИТНО ОДРЖАВАЊЕ САСТАНКА

Сходно поднетим иницијативама од стране Синдиката управе Србије и то: Иницијатива за измену Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину број: 156 од 14.06.2021. године, Иницијатива за измену Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника број: 171 од 22.06.2021. године и Иницијатива за исплату новчаних и других примања дефинисаних Посебним колективним уговорима број: 199/1 од 04.08.2021. године, као и поднетом Захтеву за побољшање материјалног положаја запослених број: 161/21 од 06.07.2021. године, од стране седам синдиката, где је Синдикат управе Србије један од потписника,  до данас нисмо добили одговор од стране Министарства финансија.

Поново упућујемо ЗАХТЕВ за одржавање заједничког састанка представника Министарства финансија и представника Синдиката управе Србије.