Изборник Затворити

САСТАНАК У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СОКОБАЊА

У Општинској управи Сокобања 10.фебруара је одржан састанак, којем су присуствовали председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић, повереник Синдиката Снежана Радовановић, председник Синдиката управе Сокобања Марија Милинковић и члан Надзорног одбора Душан Јовановић.

Учесници су говорили о положају запослених у јединицама локалне самоуправе, награђивању радника, као и о исплати солидарне помоћи запосленима. Председник Синдиката Слађан Бобић присутне је информисао о активностима нашег синдиката у претходном периоду, те указао на важност потписивања појединачног колективног уговора, којим би радници остварили већа права од права дефинисаних Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе.