Изборник Затворити

САСТАНАК У ОРГАНИЗАЦИЈИ СИНДИКАТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЛОЗНИЦА

На захтев Тихомира Ђукића, председника Организације синдиката градске управе Лозница, дана 14.07.2021. године у Лозници је одржан састанак чланова организације синдиката и руководства Синдиката управе Србије.

Председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић, секретар Јелена Арбутина и председник Мачванског округа Милан Лукић упознали су чланове синдиката са активностима и иницијативама Синдиката управе Србије у циљу побољшања материјалног положаја запослених у државним органима, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе.

На самом састанку председник Организацијесиндиката градске управе Лозница Тихомир Ђукић, говорио је о појединачном колективном уговору који је припремљен од стране синдиката и који се доставља послодавцу у циљу почетка преговора и усаглашавања коначног текста појединачног колективног уговора који ће бити потписан у законом утврђеном року.

Такође, председник Организације синдиката упознао је све присутне да се у организацију синдиката у задњих месец дана учланило 80 нових чланова, тако је данас број чланова организације у процентуалном износу већи од 50% запослених у градској управи Лозница.