Изборник Затворити

ЗАХТЕВ РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ

Поштовани,

Како је министар финансија дана 01.07.2022. године донео Упутство за припрему Буџета Републичке Србије за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, обраћамо Вам се ради благовремене припреме финансијског плана за 2023. годину и планирања финансијских средстава неопходних за остваривање права запослених у Републичком гедетском заводу у складу са Посебним колективним уговором за државне органе („Сл. Гласник РС“, број 38/19 и 55/20  – у даљем тексту ПКУ). Имајући у виду забрињавајуће лош материјални положај запослених у Републичком геодетском заводу као и свеукупну тешку економску ситуацију молимо Вас да уложите додатни напор да се обезбеде наведена средства, као и да се омогући несметани континуитет рада запослених у Републичком геодетском заводу.

ПРЕУЗМИ: ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА