Изборник Затворити

Месец: септембар 2019.

Синдикат управе Србије је именовао Владана Левајца у Одбор за праћење примене Посебног колективног уговора за државне органе, а у Одбор за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у локалним управама Србије именовани су Милена Чипак, Славица Степовић и Невенка Јакшић