Изборник Затворити

БОРБА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦЕ

Председник Слађан Бобић је јуче упутио допис председнику Србије Александру Вучићу у којем га обавештава да је плата запослених у органима и службама локалних власти нижа од прописане минималне и да је тим поводом још 11. априла Влади Србије, Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству финансија упућен Захтев за повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти.

Објављујемо ОРИГИНАЛАН текст дописа.

Поштовани Председниче Републике Србије,

Обавештавамо Вас да смо 11. априла 2022. године Влади Републике Србије, Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству финансија упутили Захтев за повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти.

Инфлација и већи трошкови живота потпуно су анулирали повећање минималне зараде за ову годину, која је одлуком Владе Републике Србије повећана са 32.000,00 на 35.012,00 динара, а синдикат је на то указивао и пре те одлуке и тражио да минималац буде 40.000,00 динара.

Имајући у виду да коефицијент за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти, са средњом стручном спремом, износи 9,67, то значи да основна плата ове категорије запослених, почев од плате за јануар 2022. године износи 30.038,31 динара. Овако обрачуната плата запосленог нижа је од минималне зараде, која се примењује за исплате од 1. јануара 2022. године, за 4.974,00 динара или за 14,21%.

Прихватањем предлога Синдиката управе Србије основна плата запослених у органима и службама локалне власти, са средњом стручном спремом, повећала би се са садашњих 30.038,31 динара на 42.000,00 динара.

Према последњим подацима Републичког завода за статистику, садржаних у Анкети о приходима и условима живота од 15. октобра 2021. године, у 2020. години стопа ризика од сиромаштва за трочлано домаћинство износила је 39.600,00 динара, а за четворочлано домаћинство 46.200,00 динара. Као што видимо минимална зарада за 2022. годину, рачуната просечно за 174 радна часа, у износу од 35.012,00 динара нижа је од прага ризика од сиромаштва за трочлану и четворочлану породицу који је важио за 2020. годину. Тек 2023. године минимална зарада ће бити на нивоу прага ризика од сиромаштва за трочлану породицу из 2020. године. Сходно свему наведеном уколико се не усвоји наш Захтев запослени ће штедети или на храни, или неће плаћати неке рачуне, а онда имамо један велики социјални и економски проблем.

Поштовани господине Председниче,

Молимо Вас да подржите захтев Синдиката управе Србије и да код Владе Републике Србије и надлежних Министарстава ургирате да наш оправдани захтев буде реализован.

У прилогу Вам достављамо захтев за повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти  који смо упутили Влади Републике Србије, Министарству државне управе и локалне самоуправе и Министарству финансија.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

Слађан Бобић