Изборник Затворити

ИНИЦИЈАТИВА СИНДИКАТА УРОДИЛА ПЛОДОМ

Основне организација Јос-а Националне службе за запошљавање са територије Косова и Метохије обавестиле су путем мејла, као и на састанку ЈОС НСЗ, одржаном 11. децембра 2023. године, да се од увођења новог система ИСКРА зараде не обрачунавају на начин како је то обављано у предходном периоду и да су знатно умањене.

На основу тога покренута је иницијатива са нивоа ЈОС НСЗ према послодавцу као и са нивоа Синдиката управе Србије ка надлежном министарству. Иницијатива је уродила плодом и уз заједничко залагање Синдиката и послодавца добијено је одобрење за корекцију зарада запослених сатериторије Косова и Метохије уз назнаку да ће Одељење за обрачун плата и накнада извршити корекцију накнада за период од 01.10.2023. до 31.01.2024.године и да ће иста бити обухваћена кроз обрачун плате за фебруар 2024.године.