Изборник Затворити

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У АП И ЈЛС

Председник Синдиката упеаве Србије упутио је 2. новембра председници Владе Србије и Министарству државне управе и локалне самоуправе Иницијативу за измену Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Преносимо је у целини:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

– премијер –

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

– министар –

Предмет: Иницијатива за измену Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Поштована,

Чланом 28. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) прописано је да службеник има право на одморе и одсуства према општим прописима о раду и колективном уговору и
право на годишњи одмор од најмање 20, а највише 30 радних дана.

Посебним колективним уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе број 132 од 29.04.2022. године, чланом 1. став 1. дефинисан је годишњи одмор у трајању од 35 радних дана.

Сходно наведеном овим путем подносимо Иницијативу за измену члана 28. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе тако да гласи:

„Службеник има право на годишњи одмор од најмање 20, а највише 35 радних дана, према мерилима одређеним општим актом послодавца.“

Срдачан поздрав,

ПРЕДСЕДНИК

Слађан Бобић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА