Изборник Затворити

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦЕ

Иницијатива за повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти

Синдикат управе Србије упутио je Влади РС и надлежним министарствима Зaхтев за повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти.

Према Закључку Владе РС 05 број 121-12412/2021 од 29.12.2021. године, основица за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти, почев од плате за јануар 2022. године, износи 3.106,34 динара.

Имајући у виду да коефицијент за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти, са средњом стручном спремом, износи 9,67, то значи да основна плата ове категорија запослених, почев од плате за јануар 2022. године износи 30.038,31 динара. Овако обрачуната плата запосленог нижа је од минималне просечне зараде, која се примењује за исплате од 1. јануара 2022. године, за 4.974 динара или за 14,21%.

Председништво Синдиката управе Србије, на седници одржаној 21.02.2022. године, донело је одлуку да Влади Републике Србије предложи повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти, са садашњих 3.106,34 динара на 4.343,33 динара или за 1.236,99 динара.

Прихватањем предлога Синдиката управе Србије основна плата запослених у органима и службама локалне власти, са средњом стручном спремом, повећала би се са садашњих 30.038,31 динар на 42.000,00 динара.

ПРЕУЗМИ : Оригинал Захтева