Изборник Затворити

ИЗРАДА ЧЛАНСКИХ КАРТИЦА ЗА ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА УПРАВЕ СРБИЈЕ

Синдикат управе Србије покреће израду чланских картица за чланове Синдиката управе Србије. Чланска картица омогућава коришћење погодности које је Синдикат управе Србије обезбедио члановима синдиката. Информације о партнерима и новим уговорима редовно се ажурира на сајту Синдиката управе Србије, на следећем линку http://sind-upr.rs/pogodnosti/

Цена чланске картице је 0,719€/ком + пдв (по средњем курсу НБС на дан издавања профактуре).

У прилогу достављамо табелу коју попуњавају председници основних синдикалних организација за своје чланове синдиката који желе израду чланских карата.

Табелу је потребно попунити у ЕXCEL формату, у ћирилици, са великим словима имена и презимена, збирно за све чланове синдиката једне синдикалне организације и послати на мејл:  pogodnosti.sindikatuprave@gmail.com

Такође, уз табелу са списком, потребно је доставити и податке за идентификацију, односно податке за издавање предрачуна.

Након достављеног списка чланова којима се израђују чланске картице, од стране председника синдикалне организације, путем мејла добија се инструкција за плаћање.

Трошкове израде сносе Основне организације синдиката.

Израда ће се вршити након прикупљених и плаћених минимум 500 картица (на нивоу Синдиката управе Србије).

За додатна питања и појашњења можете нам се обратити путем овог мејла или телефона 011/3239268.

ПРЕУЗМИ:

Подаци за идентификацију

Пример базе података