Изборник Затворити

ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКОГ ОДБОРА СИНДИКАТА УПРАВЕ ВОЈВОДИНЕ

Дана 31. маја 2023. године, у Новом Саду, одржана је седница Покрајинског одбора Синдиката управе Војводине, на којој су у раду седнице, поред чланова Покрајинског одбора, учествовали председник и секретар Републичког одбора Синдиката управе Србије, Слађан Бобић и Јелена Арбутина, као и секретар Већа Савеза самосталних синдиката Војводине, Томислав Стајић.

Председник Покрајинског одбора Јован Копривица, известио је чланове о активностима Синдиката у циљу побољшања материјалног положаја запослених, о предлозима и иницијативама Синдиката за исплату топлог оброка и регреса, о захтевима за повећање основице зарада, као и о захтевима за повећање минималне зараде. Синдикати траже да се минимална зарада са 40.000 динара повећа од 01. јула ове године на 50.000 динара, колико кошта и минимална потрошачка корпа.

У даљем раду седнице, председник Републичког одбора Слађан Бобић је информисао да се све активности Синдиката управе Србије могу пратити на сајту Синдиката, да се све ради транспарентно и у складу са Статутом СССС и Статутом Синдиката управе Србије, те да је због таквог става број чланова стално у порасту. Чланови Покрајинског одбора дају пуну подршку председнику Бобићу у активностима које спроводи у реформи синдиката, поштовању статута.

Председник РОС-а Слађан Бобић, истакао је да су потписани Посебни колективни уговори о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, и као резултат потписивања ова два ПКУ, између осталог је и то, што ће се убудуће јубиларне награде уместо у нето исплаћивати у бруто износу зараде. Том приликом, потписан је и Споразум о продужетку важења ПКУ за запослене у јединицама локалне самоуправе до 31. маја 2026. године, те је на тај начин обезбеђено несметано и континуирано остваривање права предвиђених у колективном уговору.

И у наредном периоду наставиће се са преговорима на унапређењу положаја запослених у државним органима и јединицама локалне самоуправе.

ИЗВОР: ССС Војводине