Изборник Затворити

КОНСТРУКТИВНО, АЛИ ЈОШ БЕЗ ДОБРОГ РЕШЕЊА

Представници Синдиката управе Србије састали су се данас поново са председницом Владе Аном Брнабић, на основу договора од минулог понедељка, како би заједничким снагама предложили конкретне мере за додатно побољшавање услова рада свих запослених у државној управи и локалној самоуправи, као и установама обавезног социјалног осигурања. Састанак је и овог пута оцењен као конструктиван, али ставови о платама запослених опет нису приближени, нарочито у делу који се односи на повећања основице за обрачун.

Премијерка Брнабић је рекла да ће Влада упутити препоруку свим јединицама локалне самоуправе за исплату једнократне помоћи запосленима у износу од 10.000 динара, уколико за то имају средстава у својим буџетима.

Она је још нагласила да је Влада сагласна са предлогом Синдиката да запослени са средњом и нижом стручном спремом у локалној самоуправи од 1. јануара 2024. године, уместо 384,41 динара нето, основицу могу увећати за 401,88 динара нето.

Представници синдиката одмах ће започети разговоре са Министарством државне управе и локалне самоуоправе у вези са увећањем дневница за службена путовања запослених. Синдикат и Министарство ће израдити заједнички предлог о висини тих дневница, како за службена путовања у оквиру Србије, тако и за службена путовања у иностранство.

Састанку је присуствовао и министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић, који је након овог састанка одмах наставио разговор са Синдикатом о коефицијентима, на основу којих ће се обрачунавати плате свим запосленима у државној управи, локалној самоуправи и установама обавезног социјалног осигурања.

Министар Мартиновић је обећао да ће све локалне самоуправе; које нису исплатиле једнократну помоћ, исплату у складу са препоруком Владе РС извршити најкасније до 25. децембра ове године.

Дневнице за службена путовања у земљи и иностранству биће увећане и исплаћивати се у увећаним износима од јануара 2024. године. Иначе, све што је данас договорено у Влади односиће се и на установе обавезног социјалног осигурања.

Синдикат ће на својим органима донети одговарајуће одлуке и наставити активности у делу побољшања услова рада свих запослених у државној управи и локалној самоуправи, као и установама обавезног социјалног осигурања.