Изборник Затворити

НАДЗОРНИ ОДБОР

НАДЗОРНИ ОДБОР

                                        НАДЗОРНИ ОДБОР У МАНДАТНОМ ПЕРИОДУ 2020-2025

Слађана Миљковић – дипломирани економиста  – Председник Надзорног одбора

Биљана Михаиловић – дипломирани економиста – Заменик председника Надзорног одбора

Душан Јовановић – дипломирани економиста – члан Надзорног одбора

Жељко Вајда – ВШС економиста – члан Надзорног одбора

Маја Стојановић – дипломирани економиста – заменик члана Жељка Вајде

Бранислав Шуцић – дипломирани инжењер – заменик члана Душана Јовановића