Изборник Затворити

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА СА МИНИСТРОМ

У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак коме су присуствовали министар Бранко Ружић, помоћник министра Ивана Савићевић са сарадницима, председник Синдиката управе Србије Његош Потежица, председник Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић и председник СОПОС-а Милан Ђурђевић у циљу усаглашавања одредби Посебних колективних уговора за државне органе и локалне управе Србије и основног захтева Синдиката за дефинисање исплате топлог оброка, регреса и дневница за службени пут.

Синдикати су остали при заједничком захтеву да питање топлог оброка и регреса мора бити дефинисано у Посебним колективним уговорима.

Министар је предложио наставак преговора на састанку који ће бити организован у најкраћем року, на коме би требало да присуствују председница Владе Републике Србије и Министар финансија што је прихваћено од учесника разговора.