Изборник Затворити

НИШ: ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ ИСПЛАЋИВАТИ ПРЕМА ПРОСЕЧНОЈ БРУТО ЗАРАДИ

На састанку Одбора Синдикалне организације Скупштине Града Ниша, одржаном 6. октобра 2022. године, у Нишу присуствовали су као гости председник Синдиката Управе Србије Слађан Бобић и члан председништва Милош Ранђеловић.

Присутни су упознати са активностима Синдиката управе Србије, као и плановима за будући период. Председник Слађан Бобић је, анализирајући досадашње активности, истакао Посебан колективни уговор, потписан између Града Ниша и Синдикалне организације Скупштине Града Ниша, као један од најбољих на територији Републике Србије . Он је указао и да је најављени Анекс Уговора, којим се омогућује исплата помоћи у озносу од 40.000,00 динара, за сада једини у јужном делу Републике Србије. Састанак је настављен конструктивним дијалогом темама од значаја за побољшање материјалног положаја запослених у органима и службама Града Ниша.

Након договора донет је Закључак о покретању иницијативе да се приликом исплате јубиларних награда, запосленом обрачунава просечна бруто зарада уместо досадашњих нето сходно члану 50 ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ („Сл. гласник РС“, бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022). Синдикална организација Скупштине Града Ниша, као једини репрезетативни синдикат, наставиће да ради у интересу свих запослених у органима и службама Града Ниша као што је то до сада радила, а све у циљу побољшања радно правног статуса запослених.