Изборник Затворити

ОДРЖАН САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

Председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић и секретар Синдиката Јелена Арбутина посетили су Ваљево 3. новембра 2022.године.

По пријему код начелника Градске управе Ваљево, одржан је састанак Окружног одбора Колубарског округа.

Начелник Небојша Петронић и заменица Бранка Росић упознали су председника и секретара Синдиката управе Србије са ситуацијом у Градској управи Ваљево и Посебним колективним уговором потписаним између Града Ваљева и репрезентативних Синдиката.

Током пријема првенстевено је било речи о лошем материјалном положају запослених, нарочито оних са средњом а и вишом стручном спремом.

Износ од око 37.000 динара дужи временски период је недовољан за пристојан живот. Затим је констатовано да чак и запослени у jавним предузећима, чији је оснивач Град имају далеко виша примања.

Гости су се сагласили са свим констатацијама, изразили разумевање тренутног стања, али и наду да ће матерни положај запослених у локалним самоуправама бити побољшан.

Набрајајући планове и активности Синдиката управе Србије, између осталог, наведено је да је затражен састанак у Министарству финансија због накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.

Састанку Окружног одбора синдиката, поред председника и секретара Синдиката управе Србије, присуствовали су предстанвици основних синдикалних организација са територије Колубарског округа и то: Данијела Топаловић – Осечина, Милош Матијевић – Љиг и Наташа Полић – Ваљево.

Председник Слађан Бобић упознао је присутне са активностима Синдиката управе Србије према надлежним министарствима, а у вези побољшања материјалног положаја радника у управама. Сви учесници су се сагласили да је предлог државе да тзв. минималац буде виши за само 14 одсто недовољан чак и за вредност најскромније потрошачке корпе. Такође, констатовано је и да минимална зарада у земљама у окружењу знатно виша него у Србији.

У наставку састанка учесници су разговарали о примени Одредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у градским и општинским управама, као и о многим другима питањима и дилемама које муче раднике управа широм Колубарског округа.