Изборник Затворити

ОДРЖАН САСТАНАК ОКРУЖНОГ ОДБОРА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА

21. априла 2021. одржан је састанак са представницима града Смедерева и Окружног одбора Синдиката управе за Подунавски округ.

На пријему код градоначелника града Смедерева Беч Јована са сарадницима, разговарало се о досадашњим искуствима, организацији и правцима развоја будуће сарадње послодавца и синдиката.

Радном састанку Окружног одбора Синдиката управе за Подунавски округ присуствовали су председник Синдиката управе Србије – Слађан Бобић, секретар Синдиката управе Србије – Јелена Арбутина, председник  Окружног одбора Синдиката управе за Подунавски округ – Татјана Марковић и чланови Окружног одбора за Подунавски округ – Биљана Ђуровић, Милена Арсић, Данијела Гмитровић, Радослав Дачић и Ивана Дисић.

На почетку састанка Милена Арсић, Радослав Дачић и Татјана Марковић изнели су информације о тренутним дешавањима, проблемима, као и идејама за превазилажење истих.

Председник, Слађан Бобић, нагласио је да ће се радити на томе да се накнаде за топли оброк и регрес запослених, издвоје из коефицијената, што је у складу са Законом о раду, као и да се повећа износ дневнице који је сада занемарљив. Закључено је да је потребно покренути иницијативу да се запосленима исплате и друга примања која су дефинисана Законом о раду а ускраћена Законом о буџету РС за 2021. годину.

На састанку се говорило о разликама у колективним уговорима и да је потребно усагласити колективне уговоре буџетских корисника, посебно у делу јубиларних награда и отпремнина.

Окружни одбор Синдиката управе за Подунавски округ је прави пример добре сарадње са руководством, као и успешног синдикалног рада.

.