Изборник Затворити

ПКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПКУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА ГРАДА КРУШЕВЦА

У уторак, 29.августа 2023. године, у просторијама Градске управе Крушевац потписан је Појединачни колективни уговор о изменама и допунама Појединачног колективног уговора за запослене у органима града Крушевца. Уговор су потписали градоначелница Јасмина Палуровић и председник ООСС радника Градске управе Крушевац Далибор Ракић.

Овиме ће запослена, изабрана и постављена лица остварити већа права него раније, а све у складу са изменама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалних самоуправа и аутономним покрајинама.

ИЗВОР: www. krusevac.ls.gov.rs