Изборник Затворити

ПОЧЕЛИ ПРЕГОВОРИ ОКО НОВОГ „МИНИМАЛЦА“

Преговарачки тим Савеза самосталних синдиката Србије учествовао је на првом састанку за утврђивање минималне цене рада у Републици Србији за 2023. годину, који је одржан јуче у Палати Србије.

Наш преговарачки тим чине Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката металаца Србије и потпредседник Већа СССС, Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије и потпредседница Већа СССС и др Сања Пауновић, стручна сарадница у Одељењу за правна, економска и социјална питања Савеза.

Поред представника нашег синдиката, у преговорима за нови „минималац“ учествују и представници УГС Независност, Уније послодаваца Србије, Министарства финансија и Министарства рада.

Представници СССС изнели су своје ставове и своју преговарачку платформу, у смислу да минимална цена рада, и на основу ње обрачуната минимална зарада, за 2023. годину, не може бити нижа од минималне потрошачке корпе. Исти став изнели су и представници УГС Независност.

Представници Министарства финансија предложили су раст минималне цене рада за 2023. годину од 14%, уз повећање неопорезивог дела зараде.

Унија послодаваца Србије изнела је став да минимална цена рада може да се повећа до 12%, уз смањење пореског оптерећења зараде.

Представници два репрезентативна синдиката указали су на неопходност корекције постојеће цене рада која се примењује у овој години у висини од 201,22 динара по радном часу, имајући у виду веома изражен раст потрошачких цена (инфлације), у првом плану цена хране и енергената. Коригована постојећа цена рада требало би да се примењује на зараде за периоду септембар – децемабар 2022. године.

Коригована минимална цена рада за 2022. годину требало би да послужи као основа за утврђивање минималне цене рада за 2023. годину, која би требало да обезбеди да минимална зарада не буде нижа од вредности минималне потрошачке корпе, односно да обезбеди минимум егзистенције радника и његове породице.

Наредна два састанка Радне групе заказана су за 19.08. и 25.08. 2022. године.

Извор: СССС