Изборник Затворити

ПОТПИСАНИ ПОСЕБНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

Синдикат управе Србије, Синдикат правосуђа, СОПОС и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић су 30.5.2019. године потписали Посебан колективни уговор за државне органе. Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе су потписали председник Синдиката управе, Министар и представник Сталне конференције градова истог дана.

Колективни уговори ће бити објављени су Службеном гласнику РС дана 31.5.2019. године.

Напомена:

  1. Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе не примењује се на запослене у Покрајинским органима из разлога што је потписан колективни уговор код послодавца;
  2. Због пропуста ресорног Министарства код одредби Колективног уговора које се односе на накнаду превоза за долазак на посао и одлазак са посла у државним органима, ресорно Министарство ће дати Мишљење о примени одредбе.
  3. Висина дневнице за службени пут је предмет Уредбе која ће бити донета.