Изборник Затворити

РАЖАЊ: РАДНИ САСТАНАК У ОПШТИНИ

На захтев Синдикалне организације органа управе Скупштине општине Ражањ председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић и члан Надзорног одбора Душан Јовановић посетили су Општину Ражањ 14. марта 2022. године.

По пријему код председника Општине Ражањ Добрице Стојковића одржан је радни састанак са Одбором синдикалне организације на, којем су учесници  разговарали о примени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у општинским управама, као и организацији Синдиката на територији Општине и Нишавском управног округу.

Наиме, наведеном Уредбом изједначене су плате неквалификованих радника и радника са средњом школском спремом, с обзиром на цену рада, што је био и основ разговора у смислу најбитнијег програмског циља Синдиката – материјални положај радника. Председник Синдиката управе Србије упознао је чланове о активностима Синдиката према надлежним министарствима у вези побољшања материјалног положаја радника у општинским управама.

Са одржаног састанка произашли су позитивни закључци у циљу спровођења даљих активности организације Синдикалне организације органа управе СО Ражањ и Синдиката управе Србије.