Изборник Затворити

РЕСОРНОМ МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВЉЕН ЗАХТЕВ ЗА УВЕЋАЊЕ ОСНОВНИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА

Подсећамо чланство да је надлежном министарству поднета Иницијатива за измену или доношење нове Уредбе о коефицијентима за обрачун плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима. У Иницијативи је указано носиоцима власти да повећање зарада запосленима у органима и службама локалне власти уз истовремено повећање минималних зарада не доприноси расту куповне моћи запослених, јер и даље велики број њих прима плату нижу од минималне. Наглашено је и то са су тренутне зараде дестимулативне за велики број квалитетног високо образовног кадра у јавном сектору, те и да су они почели да напуштају јавни сектор. Влада дугорочно може да задржи квалитетне кадрове у јавном сектору, ако то жели, изменом Уредбе или доношењем нове.