Изборник Затворити

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИКОМ МОР

Председник Слађан Бобић и чланови Председништва Синдиката управе Србије састали су се с представником Међународне организације рада Јованом Протићем у циљу укључивања у Програм достојанственог рада за Србију.

Међународна организација рада (МОР) – International Labour Organization (ILO) је основана 1919. године и једна је од агенција Уједињених нација. Јединствена по својој трипартитној структури, окупља заједно владе, послодавце и представнике радника из 187 земаља. МОР промовише социјалну правду и међународно призната људска и радничка права. Организација формулише међународне стандарде рада у облику конвенција и препорука које постављају минималне стандарде радног права: слободу удруживања, право на организовање, колективно преговарање, укидање присилног рада, једнаке шансе и једнаки третман, као и друге стандарде којима се регулишу услови у целом распону питања везаних за рад. МОР пружа техничку помоћ у следећим подручјима: струковно образовање и струковна рехабилитација; политика запошљавања; администрација рада; радно право и индустријски односи; развијање менаџмента; задруге; социјална сигурност; статистика везана уз рад, као и сигурност и заштиту на раду.