Изборник Затворити

СЕДНИЦА ГО ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ: ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Друга седница Градског одбора Синдиката радника управе Србије за Јабланички округ, одржана је 13. октобра 2022. године са почетком у 12 сати у сали Председништва Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац.

Седници присуствују председници синдикалних организација према списку у прилогу.

Седници присуствује и председник Синдиката управе Србије, Слађан Бобић.

За седницу је предложен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Информација о раду Синдиката управе Србије;

2. Информација о активностима Синдиката управе Србије у будућем периоду;

3. Текућа питања.

Предложени Дневни ред усвојен је једногласно и без примедби и предлога допуна и измена. Након завршене дискусије, једногласно је донета одлука да се Синдикату управе Србије упути допис у виду закључка следеће садржине:

1. Градски одбор Синдиката радника управе Србије за Јабланички округ подржава све иницијативе које је предложио Синдикат управе Србије;

2. Градски одбор Синдиката радника управе Србије за Јабланички округ предлаже да убудуће тежња и борба синдиката за бољи материјално-социјални положај запослених усмери на више органе синдиката.

Градски одбор Синдиката радника управе Србије за Јабланички округ даје пуну подршку Синдикату управе Србије у настојањима да заштити, очува и унапреди стечена радна и материјална права својих чланова.

Записник обрадио Александар Стојановић, с.р.

Председник Одбора

Горица Здравковић, с.р