Изборник Затворити

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ОДБОРА У НИШУ

Председник Синдиката управе Србије, Слађан Бобић и члан Председништва Дејан Зорко, присуствовали су седници окружног одбора Нишавског округа, 8.априла у просторијама Савеза самосталних синдиката града Ниша. О активностима у протеклом периоду говорили су Милош Ранђеловић – председник Нишавског окружног одбора и председник Слађан Бобић, истакавши да само тимским радом можемо доћи до нових идеја и вратити веру чланства у Синдикат. У том смислу он је већ у првим контактима обавио разговоре са представницима инспекције рада и Министарства грађевине који су препознали идеју синдикализма и схватили да синдикат није потребан само запосленима већ и послодавцима. Говорећи о активностима у наредном периоду, председник Синдиката управе истакао је као кључне, за шта је добијена и подршка председника Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисава Орбовића – да се накнаде за топли оброк и регрес запослених , издвоје из коефицијената, што је у складу са Законом о раду, као и да се повећа износ дневнице који је занемарљив. Учиниће се напори да се изнађу начини да се запосленима исплате и друга примања која су дефинисана Законом о раду а ускраћена Законом о буџету РС за 2021. годину. Милош Ранђеловић је говорио о реактивацији неких синдикалних организација које би требало да узму учешће у раду Окружног одбора Нишавског округа. Такође разматрана су питања правилника о раду и колективних уговора код послодаваца као и правилника и критеријума за доделу солидарне помоћи у чему је својим сугестијама од велике помоћи био Дејан Зорко, члан Председништва Синдиката управе Србије.