Изборник Затворити

СИНДИКАТ ЗАТРАЖИО ОД ПРЕДСЕДНИКА ДА СЕ АКТИВНО УКЉУЧИ У РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЗАПОСЛЕНИХ

Поштовани,

Обраћамо Вам се са захтевом за Ваше укључење у поступак решавања материјалног положаја запослених у органима и службама локалне власти.

Синдикат управе Србије је у том циљу доставио :

– 31.јануара 2023. године Министарству државне управе и локалне самоуправе Захтев за увећање основних коефицијената запослених у органима и службама локалне власти

– 30. маја 2023. године Влади Републике Србије и ресорним министарствима упутио захтев за повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти

– 05. септембра 2023. године поново упућен допис Министарству државне управе и локалне самоуправе Захтев за увећање основних коефицијената запослених у органима и службама локалне власти

Просечна месечна нето минимална зарада за 2023. годину (40.020 динара), испод је прага ризика од сиромаштва за трочлану породицу за 2021. године (43.315 динара) и прага ризика од сиромаштва за четворочлану породицу, за исту годину (50.533 динара).

Минимална зарада за 2023. годину, рачуната просечно за 173 радна часа, у износу од 39.866 динара нижа је од прага ризика од сиромаштва за трочлану и четворочлану породицу који је важио за 2021. годину.

Повећање зарада запослених путем повећања основице за обрачун плата запослених у органима и службама локалне власти уз истовремено повећање минималне цене рада, не доприноси у довољној мери расту куповне моћи запослених у државној управи и локалној самоуправи, а и даље велики број запослених прима зараду која је нижа од минималне зараде.

У органима и службама локалне власти скоро 40% запослених ради за плату која је испод минималне просечне зараде и сходно томе и свему претходно наведеном Синдикат управе Србије је 31. јануара 2023. године и 05. септембра  2023. године упутио Министарству државне управе и локалне самоуправе захтев за увећање основних коефицијената запослених у органима и службама локалне власти

Садашње зараде су дестимулативне за велики број квалитетног високо образовног кадра у јавном сектору који су почели да напуштају јавни сектор.

Сматрамо да кориговање основног коефицијента и предложени раст зараде није драстичан и да је скромно повећање основног коефицијента од кључне важности како се не би угрозила егзистенција запослених у општинама, градовима и покрајини.

Уколико Влада жели да задржи квалитетне кадрове у јавном сектору, сматрамо да би измена Уредбе или доношење нове Уредбе и увећање основних коефицијената дало дугорочне ефекте ка повећању животног стандарда запослених у државној управи и локалној самоуправи и смањило одлив квалитетног кадра.

Од Вас очекујемо да се активно укључите у решавање овог проблема и да нам својим ауторитетом и деловањем помогнете, јер нам је циљ да Синдикат буде партнер са својим послодавцима, а не противник.

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА

Срдачан поздрав,

     ПРЕДСЕДНИК

Слађан Бобић