Изборник Затворити

СИНДИКАТ ЗАТРАЖИО ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА

Председник Слађан Бобић упутио је премијерки Ани Брнабић, министру финансија Синиши Малом и ресорном министру Александру Мартиновићу ЗАХТЕВ за повећање основице за обрачун плате за послених у органима и службама локалне власти.

Поштовани,

Према Закључку Владе РС 05 број 121-11134/2022 од 29.12.2022. године године, основица за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти, почев од плате за јануар 2023. године, износи 3.494,63 динара. Имајући у виду да коефицијент за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти, са средњом стручном спремом, износи 9,67, то значи да основна плата ове категорија запослених, почев од плате за јануар 2023. године износи 33.793,07 дина ра. Овако обрачуната плата запосленог нижа је од минималне просечне зараде, која се примењује за исплате од 1. јануара 2023. године, за 6.686,93 динара или за 16,52 %.

У протеклом периоду, од почетка ове године до данас, материјални положај запослених у органима и службама локалне власти додатно је погоршан. Дошло је до значајног раста потрошачких цена и вредности минималне потрошачке корпе у другом полугодишту 2022. године, а то није узето у обзир при утврђивању минималне цене рада за 2023. Такође цене су наставиле да расту и у првим месецима ове године.

Према последњим подацима Републичког завода за статистику, потрошачке цене у марту 2023. године, у поређењу са истим месецом претходне године, увећане су за 16,2%. Нарочито , веома је висок раст цена хране (27,0%): група намирница као што су: млеко, сир и јаја (42,2%), поврће (33,4%), остали прехрамбени производи (28,7%); као и предмета за личну хигијену (26,2%).

Такође, веома је висок раст трошкова енергената, као нпр. електричне енергије за домаћинство (18,6%), гаса (19,7%), чврстих горива (40,8%), итд. Од 1. маја увећана је и цена електричне енергије за домаћинства.

Закон о раду дозвољава ванредно повећање минималне зараде када је дошло до поремећаја на тржишту, што сматрамо да се дешава управо сада и зато предлажемо повећање основице за обрачун плате запослених у органима и службама локалне власти, са садашњих 3.494,63 динара на 4.343,33 динара или за 848,7 динара.

Прихватањем предлога Синдиката управе Србије основна плата запослених у органима и службама локалне власти, са средњом стручном спремом, повећала би се са садашњих 33.793,07 динара на 42.000,00 динара, што сматрамо минималним повећањем обзиром да је вредност минималне потрошачке корпе у фебруару била 50.290,00 динара.

Срдачан поздрав,

ПРЕДСЕДНИК

Слађан Бобић

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА