Изборник Затворити

ССС ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНА

ГОС Управе поднео иницијативу за измену члана 4. став 2. Закона о платама запослених у државним органима и јавним службама

Градски одбор синдиката управе, правосуђа и друштвених организација града Новог Сада и општина одржао је 18. маја 2022. године проширену седницу, на којој су поред чланова Градског одбора били присутни и чланови Одбора Синдикалне организације градске управе Града Новог Сада. Седници су присуствовали и Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа Србије, Слађан Бобић, председник Синдиката управе Србије и Владимир Гвозденовић, председник Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина.

Председница Слађанка Милошевић и председник Слађан Бобић информисали су присутне о потписаним споразумима о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, као и о самом току преговора са надлежним министарствима. Током отворене дискусије покренута су и друга питања, а у вези исплате топлог оброка и регреса за запослене у државним органима и јединицама локалне самоуправе, исплата солидарне помоћи и самог положаја запослених у систему јавног сектора.

На седници је, између осталог, покренута према вишим надлежним органима Синдиката иницијатива за измену члана 4. став 2. Закона о платама запослених у државним органима и јавним службама (“Сл. гласнику РС”, бр. 34/2001, 62/2006-др.закон, 116/2008-др.закон, 116/2008-др. закон и 92/2011, 99/2011-др.закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016-др.закон и 113/2017-др.закон) којим је утврђено да коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора и позвани су виши органи Синдиката да ову иницијативу спроведу кроз законску процедуру.

ИЗВОР: Сајт ССС НС