Изборник Затворити

УПУЋЕН ЗАХТЕВ СВИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Поштовани,

Како је министар финансија дана 01.07.2022. године донео Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, обраћамо Вам се ради благовремене припреме Одлука о буџету градова и општина за 2023. годину и планирања финансијских средстава у буџетима неопходних за остваривање права запослених у јединицама локалне самоуправе у складу са Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, број 38/2019, 55/2020 и 51/2022 – у даљем тексту ПКУ).

Имајући у виду забрињавајуће лош материјални положај запослених у јединицама локалне самоуправе као и свеукупну тешку економску ситуацију молимо Вас да уложите додатни напор да се обезбеде наведена средства, као и да се омогући несметани континуитет рада запослених у локалним самоуправама.

Срдачан поздрав,

ПРЕУЗМИ: ОРИГИНАЛ ДОКИМЕНТА