Изборник Затворити

УПУЋЕН ЗАХТЕВ ЗА УВЕЋАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Председник нашег синдиката Слађан Бобић упутио је премијерки, Министарству финансија и Министарству управе и локалне самоуправе Захтев за увећање основних коефицијената запослених у органима и службама локалне власти:

Поштовани,

Како је увођење платних разреда одложено за 2025. годину, а реформа зарада у јавном сектору захтева дугогодишњи процес, подносимо иницијативу за измену или доношење нове Уредбе о коефицијентима за обрачун плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.

Повећање зарада запослених путем повећања основице за обрачун плата запослених у органима и службама локалне власти уз истовремено повећање минималне цене рада, не доприноси у довољној мери расту куповне моћи запослених у државној управи и локалној самоуправи, с тога и даље велики број запослених прима зараду која је нижа од минималне зараде. Такође, садашње зараде су дестимулативне за велики број квалитетног високо образовног кадра у јавном сектору који су почели да напуштају јавни сектор. Уколико Влада жели да задржи квалитетне кадрове у јавном сектору, сматрамо да би измена Уредбе или доношење нове Уредбе и увећање основних коефицијената дало дугорочне ефекте ка повећању животног стандарда запослених у државној управи и локалној самоуправи и смањило одлив квалитетног кадра.

У прилогу достављамо:

Прилог 1.- Образложење Захтева за увећање основних коефицијената запослених у органима и службама локалне власти,

Прилог 2. – Предлог основних коефицијената запослених у органима и службама локалне власти. Срдачан поздрав

ПРЕУЗМИ: Оригинал упућеног захтева