Изборник Затворити

УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА СА СЕКТОРСКИМ ВЕЋЕМ

Синдикат управе Србије успоставио је сарадњу са Секторским већем за сектор пословне администрације, које ради у оквиру Агенција за квалификације РС. Ова идеја се родила на иницијативу представника Синдиката управе Србије који учествују у раду тог тела, као и Слађана Бобића, председника Синдиката управе Србије.

Дана 29. марта 2023. године одржана је седница Републичког одбора Синдиката управе Србије, на којој су присуствовали и представници Секторског већа за сектор пословне администрације: др Весна Фабиан, председница Секторског већа, из Министарства просвете, Љиљана Лутовац потпредседница Секторског већа из Националне службе за запошљавање и Ивана Чворовић Плавшић, координаторка за развој квалификација у средњем образовању из Агенције за квалификације.

Присутним члановима Одбора Синдиката управе Србије укратко је одржана презентација на тему: „Одговорност секторских већа за доношење секторских квалификација усклађених са потребама тржишта рада”.

Ивана Чворовић Плавшић, координаторка за развој квалификација у средњем образовању из Агенције за квалификације, је у име директора Агенције, проф. др Часлава Митровића, поздравила све присутне чланове Одбора.

Укратко је објаснила да је Агенција за квалификације РС започела са радом 2019. године и да у њеним оквирима раде три центра, који се баве развојем и стандардима квалификација (у сарадњи са секторским већима), признавањем страних школских исправа и акредитацијом програма образовања одраслих.

Појаснила је да је формирано дванаест Секторских већа, према областима рада а да у њима раде чланови које је именовала Влада Републике Србије и то из следећих институција и организација:

  • Привредне коморе Србије и репрезентативних удружења послодаваца из реда привредних субјеката из области за коју је формирано секторско веће;
  • Струковних комора, односно удружења;
  • Репрезентативних гранских синдиката;
  • Савета за стручно образовање и образовање одраслих, из реда стручњака из области стручног образовања и образовања одраслих;
  • Конференција универзитета и Конференција академија и високих школа, а из реда наставника високошколских установа;
  • Националне службе за запошљавање;
  • Министарстава надлежних за: послове образовања, запошљавања и рада и делатности за коју се оснива секторско веће;
  • Заједнице стручних школа;
  • Завода за унапређивање образовања и васпитања из реда запослених стручњака из области за коју је основано секторско веће и из других институција, установа и организација релевантних за област за коју је основано секторско веће.

Председница Секторског већа за сектор пословне администрације, др Весна Фабиан,  из Министарства просвете, упознала је чланове Републичког одбора Синдиката управе о новинама у образовању, које се односе на развој Националног оквира квалификација у Републици Србији, о значају социјалног партнерства у дефинисању праваца образовања и запошљавања а посебно о улози синдиката у идентификацији потреба тржишта рада и обезбеђивању квалитетних показатеља за развој стандарда квалификација.

Осврнула се и на поступак признавања претходног учења и значаја акредитованих програма образовања одраслих, као и начина да се кроз образовање одговори на сталне промене тржишта рада.

Потпредседница Секторског већа за сектор пословне администрације, Љиљана Лутовац дала је краћи приказ документа стандарда квалификације и указала на значај процеса доношења и израде документа, у смислу учешћа и сарадње социјалних партнера у овој области рада, као значају документа за обезбеђивање квалитета образовних процеса. Договорено је да се у наредном периоду настави сарадња и то кроз активно учешће синдиката у давању конкретних предлога и сугестија за нова занимања према стварним потребама тржишта рада, а све у циљу развоја стандарда квалификација и целисходним променама система образовања.