Изборник Затворити

ЗАКЉУЧЦИ И ЗАХТЕВИ СССС СА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ВЕЋА

На јавној седници Већа Савеза самосталних синдиката Србије, у проширеном саставу, одржаној 26. октобра 2023. године, у Београду, испред Народне скупштине Републике Србије, ЗАКЉУЧЕНО је:

– Да је социјални дијалог само формалан, суштински се одлуке доносе мимо договора и разговора, без консултација са синдикатима и стварног уважавања социјалних партнера;

– Да су зараде ниске и недовољне за достојанствен живот радника те да су њихова повећања недовољна и не прате раст цена и трошкова живота;

– Да не постоје колективни уговори на нивоу сектора који су онемогућени решењима и условима из важећег закона о раду;

– Да су законска решења све рестриктивнија а права оних који раде све мања;

– Да, упркос законским прописима, и даље више од 50 радника годишње смртно страда на радном месту;

– Да у појединим делатностима, због природе посла и неадекватних услова рада запослени оболевају од професионалних болести које закон не препознаје;

– Да све више младих, квалификованих и образованих, али и старијих радника напушта Србију у потрази за боље плаћеним пословима због чега Србија губи квалификовану радну снагу, а демографски показатељи су све лошији;

– Да су пензије и поред досадашњих и најављених повећања за велики број пензионера недовољне за достојанствен живот.

Стога, Савез самосталних синдиката Србије захтева:

– да се хитно започне социјални дијалог у коме би синдикати били равноправни партнери чији се аргументи чују и уважавају

– да се синдикат истински укључи у поступак доношења закона у свим фазама, почев од формулисања нацрта;

– да се започне са потписивањем колективних уговора на нивоу делатности;

– да се, у складу са растом цена и трошкова живота а у договору са синдикатима, хитно подигну све зараде, укључујући минималну до нивоа који би омогућио достојанствен живот радника и њихових породица;

– Да се укине трајно умањење пензија по основу казнених поена за превремени одлазак у пензију;

– Да се адекватном политиком запошљавања и отварањем квалитетних радних места, али и зарадама од којих се може живети, заустави одлив радне снаге и образованих младих људи у иностранство;

– Да се системски решава проблем зарада у јавном сектору, а не парцијално;

– Да се додатним санкционисањем неодговорних послодаваца и стриктним поштовањем одредби закона о безбедности и здрављу на раду заштите радници на својим радним местима.

Имајући у виду претходно, захтевамо од Владе да се хитно започне са решавањем проблема и то кроз социјални дијалог са синдикатoм као равноправним партнером. У противном, синдикат ће бити принуђен да се свим легитимним средствима синдикалне борбе, на улици бори за испуњење захтева свих запослених у Србији.

                                                                             ПРЕДСЕДНИК

                                                                          Љубисав Орбовић