Изборник Затворити

ЗАТРАЖЕН САСТАНАК СА МИНИСТРОМ ФИНАНСИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Синиша Мали, министар

Предмет: Захтев за одржавање састанка (ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ)

Поштовани,

Према одредби члана 118. став 1. тачка 5. и 6. Закона о раду запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, при чему накнада за исхрану у току рада мора бити изражена у новцу.

Посебним колективним уговором за државне органе и посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе дефинисано је да запослени може да оствари право па накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) и регрес за коришћење годишњег одмора ако се за такву врсту накнаде трошкова стекну услови у буџету Републике Србије, као и да висину накнаде наведених трошкова утврђује Влада.

Право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора морају бити исказани у обрачунској листи за све запослене, при чему висина ових накнада мора бити одређена линеарно за све запослене, тј. мора бити исплаћена свим запосленима у истом износу, без обзира на стручну спрему, звање и радно место.

Сходно свему наведеном упућујемо захтев за одржавање састанка представника Министарства финансија и представника Синдиката управе Србије на тему дефинисања, односно утврђивања висине накнаде трошкова за исхрану и регрес за коришћење годишњег одмора.

Време одржавања састанка предлажемо у периоду од 01-10. новембра 2022. године, у термину који Вама одговара, у просторијама Министарства финансија или Синдиката управе Србије.

Молимо Вас да нас о дану, времену и месту одржавања састанка обавестите у најкраћем могућем року.

Срдачан поздрав,

ПРЕДСЕДНИК

Слађан Бобић