Изборник Затворити

Синдикат управе Србије одржао је седнице

Синдикат управе Србије одржао је седнице:

  •  Председништва Синдиката управе Србије
  •  Републичког одбора Синдиката
  • Статутарног одбора Синдиката и
  • Надзорног одбора Синдиката

На којима је усвојен Извештај о активностима и исказао незадовољство материјалним и социјалним положајем запослених, као и Одлуке о даљим активноствима Синдиката